• Bild: Pixabay

 

Medlemmen är anställd av Statkraft och har under många år haft dokumenterade sömnproblem. Dessutom har medlemmen hjärtproblem som just nu utreds. Läkaren har därför rekommenderat företaget att medlemmen inte ska gå i beredskap under den tiden utredningen pågår.

Det är dock inget Statkraft har lyssnat till. I stället beordrade de ut medlemmen på än mer beredskap. Då valde huvudskyddsombudet att lägga ett skyddsstopp, för medlemmen som individ.

Detta skyddsstopp upphävde dock Arbetsmiljöverket. De menade att det inte förekom omedelbar fara för liv och hälsa.

Elektrikerförbundet valde då att ta till en ovanlig åtgärd: åberopa tolkningsföreträde. Det vill säga, när tvist uppstår mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation om en medlems arbetsskyldighet enligt avtal, så gäller arbetstagarorganisationens mening tills dess tvisten slutligt har prövats.

Nu är det upp till Statkraft att agera.

– Vi tycker att Statkrafts agerande är helt bedrövligt. Vi har en situation där fem stycken i branschen har dött under året, varav fyra stycken på kort tid. Vi har en bakomliggande orsak, som vi ser det, och det är att våra medlemmar pressas oerhört hårt. Och då får vi veta att ett företag beordrar ut vår medlem i beredskap trots att läkare säger att det inte är lämpligt för att det kan vara farligt för honom, och att han kanske inte klarar av det, säger Petter Johansson.

Petter Johansson säger även att han tror det finns en bakomliggande orsak till arbetsgivarens agerande: de vill tvinga honom att säga upp sig själv.

– SEF tolererar inte, och kommer aldrig att tolerera, arbetsgivare som agerar på det här bedrövliga sättet mot våra medlemmar, säger han och fortsätter:

– Vi driver detta ärende för att rädda människoliv. Företaget tvingar ut medlemmen i en sådan situation som är potentiellt livsfarlig, för både honom, hans arbetskamrater och för tredje person.

Gunilla Lundén är kommunikationschef på Statkraft. Hon säger att hon inte vill störa processen genom att uttala sig i media.

– Vi har en fortsatt dialog om den här situationen och vi har nästa möte nästa vecka (läs: vecka 47, reds anm). Vi vill inte kommentera ärendet externt utan vill att den processen ska fortgå mellan parterna och inte i media.

Ur lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Bestämmanderätt om tvist om tolkning av avtal

34 § Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är bundna av samma kollektivavtal, tvist om medlems arbetsskyldighet enligt avtal, gäller organisationens mening till dess tvisten har slutligt prövats.