Foto: SJ/Patrik Engstrom
Observera att tåget på bilden inte är tåget som nämns i artikeln.

I samband med frånkoppling av ett lok på SJ:s bangård i Hagalund i förra veckan missade en medarbetare att säkerställa att en starkströmskabel mellan loket och vagn hade elen frånkopplad. Något som resulterade i en ljusbåge när kabeln kopplades ur loket. Kabeln innehöll 1000V och 800 ampere.

Medarbetaren fick brända arbetskläder men klarade sig i övrigt utan skador enligt anmälan till Arbetsmiljöverket.

Anna Norling