På vilken värdering vilar vår organisering? En tro på alla människors lika värde, en insikt om att jag ensam alltid har en låg förhandlingsstyrka när jag som mest behöver den och att vi alltid har den gemensamma styrkan att fixa rimliga villkor för vårt arbete.

Denna organisering kan bara fungera om jag och du inser att alla har detta lika värde, oavsett hur jag ser ut, oavsett vilket kön eller sexuell läggning jag har och inte heller vad jag heter eller var jag kommer ifrån.

Jag inser att det är bra för mig om mina arbetskamrater har samma rättigheter som jag ur ett rent egoistiskt perspektiv. Ur ett rent egoistiskt perspektiv tjänar jag mer på bra minimilöner än en verklighet med statliga svältlöner avsett vilken grupp som drabbas av dem just här och nu!

En organisering på arbetsplatsen är också en förutsättning för en fungerande demokratisk facklig folkrörelse som baseras på medlemsnytta och inte egennyttan. Vad får människor att vilja organisera sig? För mig handlar det om att förändra något till det bättre. Bättre löner, bättre arbetsmiljö, bättre servicebilar, bättre arbetskläder, arbetstider eller vad som än som är fel och dåligt.
Jag tror att samtalet runt matbordet på jobbet handlar om just dessa frågor, saker som du hör här är också är nyckeln till organisering, en gemenskap kring att förbättra vår arbetssituation.

Som stöd för detta engagemang har vi massor av verktyg som hjälp för att på arbetsplatsen förbättra och göra livet bättre, bättre för alla på arbetsplatsen.
Som min fackliga kompis Otto sa: ”Tänk om vi kan göra allt vi kan och allt vi vet tillgängligt för alla i förbundet!”
Så enkelt och så rätt, det sammanfattar i en mening hur vi kan agera för att organiseringen ska fungera, hur den ska fungera för alla och inte bara för mig!

Organiseringen är särskilt viktig under en avtalsrörelse när centrala avtalsvillkor ska fastställas för det kommande året, vårt förhandlingsresultat står alltid i proportion till hur stark vår sammanhållning är, på arbetsplatsen, i förbundet och med våra fackliga kamrater inom 6 F och LO.

Allt börjar hos oss själva. Vill vi förändra vårt samhälle eller vår arbetsplats måste vi förändra oss själva. Den fråga vi alltid måste ställa oss själva är; Använder jag min energi och mitt kunnande för att stärka oss alla gemensamt eller har jag ställt mig vid sidan av och kritiserar andra för att de inte gör tillräckligt? När ställde du frågan sist till någon ännu inte förstått vad som är nyttan med vårt fackliga engagemang? Ställ den i dag!

Fackets styrka börjar alltid hos dig själv. Vi är aldrig starkare än vår svagaste länk.
Organisera er! På alla arbetsplatser och alltid!

Per-Håkan Waern