Pär Tuoma

Olyckan hände den 25 mars. Pär och en kollega höll på med smörjning av drivningen på utskovsluckorna på Krångede kraftverk i Jämtland.

– Vi var inne på den sista luckan. Allt flöt bra. Jag skulle vända mig om och då känner jag att skon fastnar. Skon hade kommit in under skyddskåpan, som inte var heltäckande.

En eker på det stora kugghjulet klippte av stålhättan på skorna och kapade av alla fem tårna.

– Den slet också upp ett stort köttstycke uppå foten som hängde löst. Jag kunde lägga tillbaka köttstycket för det satt ju fortfarande kvar. Jag hopade på ett ben därifrån och ropade till kollegan att han måste ringa 112.

En helikopter hämtade Pär och flög till Östersund, där man tog omhand om skadan. Tårna gick dock inte att rädda. Förutom halva stortån som är kvar.

– Men det finns inga mjukdelar, så djävlar vad det gör ont om jag råkar sparka i ett bordsben eller nåt.

Nån gång i april ramlade Pär i duschen och gjorde illa den ena axeln ordentligt. På sjukhuset konstaterade man att tre muskelfästen var av.

– Två lyckade man sy fast. Det tredje muskelfästet hittade man inte, och det var visst inte så viktigt heller.

Efter flera operationer och mycket jobb med sjukgymnast, har skadorna läkt ihop ganska bra.

– Det måste finjusteras lite i foten.

Han kan nu ta sig fram men har mycket rehabilitering kvar innan han anser sig kunna arbeta.

– Jag kan gå 100-150 meter, men sen så sväller foten upp och gör ont och jag måste lägga mig med foten i högläge.

Pär Tuoma

Pärs tår gick inte att rädda. Förutom halva stortån som är kvar.

Han var sjukskriven till den 18 oktober. Men redan långt innan dess ansåg Försäkringskassan att någon sjukpenning inte var aktuell efter den 21 september.

Den 21 september hade det nämligen gått 180 dagar och de ansåg inte att det fanns några skäl till förlängd sjukpenning.

Pär begärde omprövning och arbetsgivaren Billfinger skrev ett brev om att Pär skulle ha svårt att arbeta med nuvarande skada. Men den 10 november fick han beskedet att Försäkringskassan inte ändrat sin ståndpunkt.

De vägrade någon vidare ersättning. Med ett lättare arbete där han inte behövde anstränga armen skulle han kunna gå tillbaka till arbetet.

Detta trots att man på Försäkringskassan vid det här läget kommit underfund med att man missat att Pär kapat av foten. De tog beslut bara utifrån hans skada i axeln.

Pär fick då två val. Endera börja jobba 100 procent, eller säga upp sig från arbetet. Han kände sig då tvingad att friskskriva sig trots att han hade en läkarsjukskrivning in i december.

– Jag har tagit ut lite sparad ATF-tid.

De avklippta tårna anmäldes som arbetsskada och där har det inte varit något problem. Pärs arbetsgivare försöker också göra sitt för att han ska kunna komma tillbaka.

Efter det negativa beskedet på omprövningen, har Pär fått hjälp av Elektrikerna. Just nu jobbar Help med att överklaga Försäkringskassans beslut om att förvägra Pärs sjukpenning efter den 21 september.

Pär har ju varit utan både lön och sjukpenning under tre månader.

Utdrag ur Försäkringskassans besked

”När man har varit sjukskriven mer än 180 dagar bedömer Försäkringskassan förmågan att arbeta i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden. Det innebär att det saknar betydelse vad man tidigare arbetat med, vilken utbildning man har eller hur arbetsmarknaden ser ut där man bor.

Försäkringskassan gör inte bedömningen i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden om det finns särskilda skäl eller om det är oskäligt att göra det. I sådana fall kan man ha rätt att få sjukpenning efter 180 dagar även om man kan utföra något arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden.

[…]

Det kan vara oskäligt att bedöma arbetsförmågan mot annat arbete än det som finns hos arbetsgivaren i till exempel följande situationer:

[…]

När det pågår långvarig rehabilitering i samband med en olycka.”