Gruppbild

KraftFrämre raden: Christer Olsson, Petter Johansson, Tomas Jansson, Olle Strömberg, InfratekBakre raden:Ulf Carlsson, förbundskontoret, Lars Holmander, Statkraft, Urban Pettersson, Anders Kristiansson, One Nordic, Tomas Gustafsson, ombudsman Region Mitt.Delegationsledare Anders Kristiansson.

I Elektrikerförbundet är nu de större avtalsdelegationerna i gång. De har gått igenom alla de 1000 förslag som kommit in från medlemmar till Installationsavtalet. För Kraftavtalet rör det sig om 300 förslag.
I november samlades alla för att dels utbilda sig om förhandlingsreglerna. Det är en hel del nya personer i delegationerna.
Därefter har de åter mötts för att slipa på krav och argument.
– Förhandlingsdelegationerna kan ta bort förslag och har också möjlighet att lägga till förslag. Delegationerna ska forma krav. Det är det viktigaste arbetet, säger Urban Pettersson, Elektrikernas förhandlingschef.

Sen är det förbundsstyrelsens uppgift att besluta om hur man vill att förhandlingsarbetet ska skötas.
Vid pressläggning av Elektrikern, så fanns fortfarande inget beslut om avtalsfrågorna.
I slutet av januari möts Elektrikerna och Energiföretagetens arbetsgivareförening för att utbyta avtalsförslag för Kraftavtalet, och i slutet av februari möte Elektrikerna och Eio för att byta avtalsförslag för Installationsavtalet.

I det direkta förhandlingsarbetet med motparten är det mindre delegationer som arbetar. De kan då stämma av mot den stora delegationen i respektive avtal.
– Det ska också med kort varsel komma till Stockholm om det till exempel är aktuellt med ett varsel, säger Urban Pettersson.
Förutom delegationer för Installationsavtalet och Kraftavtalet, så finns speciella delegationer för Larm och säkerhetsavtalet, Thyssenavtalet, Radio-TV-avtalet samt avtalet för Electro-Scandia.

 • KraftFrämre raden: Christer Olsson, Petter Johansson, Tomas Jansson, Olle Strömberg, InfratekBakre raden:Ulf Carlsson, förbundskontoret, Lars Holmander, Statkraft, Urban Pettersson, Anders Kristiansson, One Nordic, Tomas Gustafsson, ombudsman Region Mitt.Delegationsledare Anders Kristiansson. Foto: Per Eklund

 • Delegationen för Thyssenavtalet:Från vänster Michael Clysén, Tomas Jansson och Jacob Bengtsson. Foto: Per Eklund

 • Förhandlingsdelegationen för Installationavtalet:Främre Roland Alfredsson, Pontus Bodström, Tomas Nilsson, Tomas Jansson, och Anders Schedin.Främre raden. Lars-Uno Kroon, Mikael Pettersson, Urban Pettersson, Mikael Jander, Peter Jönsson, Elin Gustafsson Fagerlind. Foto: Per Eklund

 • Delegationen för Larm och Säkerhet:Från vänster: Robert Almerstam, Mikael Pettersson, Michael Clysén, Kristian Clerstedt och Kim Eriksson. Foto: Per Eklund

 • Anders Kristiansson och Ulf Carlsson diskuterar medlemsförslag runt Kraftavtalet. Foto: Per Eklund

 • Roland Alfredsson och Elin Gustafsson Fagerlind är båda nya i förhandlingsdelegationen för Installationsavtalet och det är mycket de måste tänka på i delegationsarbetet. Foto: Per Eklund

 • LÄS OCKSÅ:
  Roland Alfredsson: ”Det här ska bli roligt”
  6F och Elektrikerna kräver 3,2 procent