Den 25 november samlas Elektrikerförbundets centrala representantskap, CR, i Stockholm.
Bland frågorna märks val till LO-kongressen, beslut om hur stora medlemsavgifterna ska vara samt budget och handlingsplan för kommande år.
Mötet med representantskapet, CR, är ett av årets två möten. På dagordningen står beslut inför arbetet 2016 på olika nivåer.
När det gäller medlemsavgifter föreslås fortsatta procentuella avgifter 1,9 procent i medlemsavgift och 0,5 procent i kontrollavgift när det gäller ackorden på installationsavtalet.

De medlemmar som av olika anledningar har fasta avgifter får enligt förslaget något höjda krontal. Det berör studielediga, dubbelanslutna som arbetar utomlands, arbetslösa och en del andra. Det föreslås en höjning med 10 eller 20 kronor per månad.
För pensionärer föreslås en höjning med 50 kronor till 225 kronor per månad.

Tre motioner finns också till behandling. De rör medlemsavgifter för förtroendevalda, hur personval ska gå till. Dessutom finns en motion om att en medlem som en gång lämnat facket och går in igen, ska ha en karenstid innan man får hjälp. Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås. De menar att det redan nu finns en karens på tre månader för avtals- och rättshjälp.
Vid CR-mötet ska man också välja delegater till LO-kongressen som hålls i juni 2016. Det har kommit in ett 20-tal nomineringar.

Centrala valutskottet föreslår Isabell Johansson VK 9, Joel Larsson VK 9, Per-Ola Nilsson VK 8, Daniel Lundin VK 1 och Johan Lindbom VK 28, som ordinarie samt Johan Fredriksson VK 10, Viktor Nordin VK 8, Claes Melkersson VK 1, Anton Levin VK 16 och Martin Berggren VK 31 som suppleanter.
Naturligtvis kommer också avtalsrörelsen 2016 upp på bordet vid mötet och priset till årets blåslampa delas ut.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se