Efter torsdagens skyddsrond vid Fortums bygge i Värtahamnen, stoppade Elektrikerförbundets regionala skyddsombud allt el-arbete.
Orsaken är bristfälliga utrymningsvägar. Det saknas nödbelysning och skyltning i underjordstunnlarna.

Arbetsplatsen är invid den olycksplats, där två människor avled efter en olycka under förra veckan. Redan under onsdagen försökte skyddsombuden få tillträde till den arbetsplats där ett 30-tal medlemmar i Elektrikerförbundet arbetar.

Men den ansvarige hos Fortum vägrade ge skyddsombuden tillträde till arbetsplatsen. Fortum Värmes säkerhetsansvarige hävdade under onsdagen att skälet var att det inte fanns personal som kunde ledsaga skyddsombuden.

När skyddsombuden återkom under torsdagen för en då planerad skyddsrond, upptäckte skyddsombuden sådana brister i utrymningsvägarna att skyddsombudsstoppet förlängdes.

– Jag är givetvis överraskad när det hänt en så oerhört tragisk olycka på arbetsplatsen och att vi då upptäcker så oerhört allvarliga brister. Det gör mig förvånad och  förbannad. Vid händelse att det skulle hända en brand eller ras, går det inte att  göra en utrymning på ett säkert sätt. På stora delar av anläggningen under jord så saknas det helt nödbelysning. Om strömmen går blir det helt svart och det ligger saker i vägen och det skulle vara helt omöjligt att ta sig ut, säger Petter Johansson, regionalt skyddsombud i El-ettan, till P4 Stockholm.

Skyddsombudsstoppet innebär allt arbete för ett 30-tal elektriker på företaget Mforce stoppas till vidare. El-arbetet har bedrivits på en angränsande arbetsplats intill olycksplatsen. Stoppet gäller bara elektrikerna.

Per Eklund