– Det finns ett kroniskt behov av elektriker till gas- och oljeutvinningen, till gruvorna och till fiskeriindustrin på Nordkalotten, säger Sture Troli, direktör vid Utbildning Nord.

Nu planeras vidareutbildning i Övertorneå för elektriker i Norge, Sverige och Finland för att de ska klara kraven.
Gruvorna, oljan, gasen och fiskeriindustrin på Nordkalotten går bra. Tidvis är behovet av kvalificerad arbetskraft större än utbudet. Problemen kan dessutom förstärkas av olika utbildningstradition och säkerhetsregler i viss mån skiljer mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Nu har Utbildning Nord startat upp ett projekt där en gemensam vidareutbildning för elektriker i de nordiska länderna.

Statoil har bidragit med 600 000 norska kronor till projektet och dessutom har man fått 57 000 euro från en internationell ”Cross-boarder”-organisation.
Utbildning Nord jobbar nu för att samla elbranschen i de olika länderna och de statliga myndigheterna för att hitta en gemensam strategi. Ett första möte är redan avklarat.
– På sikt hoppas vi kunna få det som ett tillägg i gymnasieutbildningen, säger Sture Troli.

Utbildningen skulle bli 3-6 månader och vara lokaliserad till Övertorneå. Men på sikt tror Troli att man skulle kunna ha utbildningen i Finland och Norge också.
– Vi hoppas ganska snart kunna starta ett första försök, säger Sture Troli.

Per Eklund