Elektrikerförbundet fortsätter att tappa aktiva medlemmar. För första gången understiger det 20 000 aktiva medlemmar. Antalet studerandemedlemmar har dock ökat med 500 sen nyår. Från 2000 till 2500.

– Det är inte roligt meddela hur medlemsutvecklingen ser ut. Det följer trenden, 425 färre under det senaste året, sa Johnny Hägerman när han presenterade medlemssiffrorna.

Sen nyår fram till sista april har förbundet tappat 125 arbetande medlemmar totalt. Det största tappet är på installationssidan, som tappat 109 medlemmar från nyår till sista april. Även när det gäller antalet som jobbar under kraftavtalet har det varit ett medlemstapp, ett 60-tal. Däremot har antalet medlemmar utanför avtalsområdena ökat med ett 50-tal.

Inom tre verksamhetskretsar har dock medlemsantalet ökat. Det är VK 1(Stockholm), VK 31(Östergötland) och VK 9 (Östra Svealand).

Sedan 2004 har Elektrikerna tappat nästan 5000 aktiva medlemmar. De stora tappen var under 2005 då 2000 medlemmar försvann. Åren efter ökade det med över 1000 medlemmar. Därefter har det sluttat sakta utför. Fram till senaste nyåret har även antalet studerandemedlemmar minskat med drygt 200. Men sedan nyår har man lyckats rekrytera 500 nya elevmedlemmar.

Elektrikerförbundet hade 31 april 2014 totalt 19 943 arbetande medlemmar, varav 16 222 under Installationsavtalet och 1300 under Kraftavtalet. Resterande tillhör något av de mindre avtalsområdena eller står utanför något av avtalsområdena. Till detta kommer 2509 elevmedlemmar och 3774 pensionärer.

Någon större diskussion i frågan blev det inte. Andreas Ådén från VK 28 tog dock till orda.

– Vad gör vi för fel, Har ni nån plan hur vi ska bete oss. Vi är urusla och måste ta oss i kragen, sa Andreas Ådén.

Per Eklund