Svenska Kraftnät planerar investeringar på fem miljarder under 2014 och totalt 14 miljarder under de närmaste tre åren. Det kan man se i Svenska Kraftnäts investeringsplan för åren 2014 – 2016.

– Det finns flera drivkrafter bakom Svenska Kraftnäts ökade investeringsvolym. En viktig sådan är de klimatpolitiska ambitionerna på både nationell och europeisk nivå. Andra är effekthöjningarna i kärnkraftverken och behovet att förbättra överföringskapaciteten till Sydsverige, säger generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar till planen.

– Regeringens energi- och klimatpolitik innebär att Svenska Kraftnät måste mångdubbla investeringstakten. Mot denna bakgrund föreslår vi att regeringen överväger att slopa utdelningskravet från och med 2014 och att Svenska Kraftnät får använda överskotten till att bygga upp en bättre egen kapitalbas, fortsätter Odelberg.