Bara en tredjedel av skyddsombuden har den grundutbildning som är reglerad.
– Det är uselt, säger Sten Gellerstedt på LO, som samordnat en undersökning om skyddsombudens verksamhet 2012.

Systemet med skyddsombud på de svenska arbetsplatserna är väl inrotat. Det finns regler och avtal och i den nyligen genomförda undersökningen konstateras att skyddsombud har en trygg funktion på arbetsplatsen.

Nio av tio skyddsombud känner av ett bra stöd från anställda och det lokala facket, åtta av tio ser sig som en facklig representant och åtta av tio kan träffa anställda under arbetstid.
Men samtidigt finns det en rad problem också. Utbildningen är ofta rejält eftersatt. Det finns också skyddsombud som känner sig motarbetade av chefer. Värst är det inom Transport där 17 procent av skyddsombuden anser sig motarbetade.

Ett annat problem som ökat under senare tid är att skyddsombuden inte kan ta den tiden de behöver för att sköta sitt uppdrag.
– Det här måste vi jobba med säger Sten Gellerstedt.
Bara hälften av skyddsombuden får också det underlag och utredningar som behövs för att de ska kunna sköta uppdraget.
– Det är riktigt skrämmande, säger Torbjörn Jonsson från Fastighetsanställdas förbund.
Gellerstedt och Jonsson ingår i den arbetsgrupp som undersökt skyddsombudens verklighet. Resultatet presenterades vid ”Gilla jobbet”-mässan vid Älvsjömässan den 24 oktober.

Vid mässan samlades över ett tusen skyddsombud och många andra arbetsmiljöaktiva för att bland annat ta del av den senaste forskningen.
Vid mässan firades också Skyddsombudens dag för första gången, 100 år efter rätten att få utse skyddsombud.

Per Eklund 

Skyddsombudet under 100 år

1912 – Arbetarna får utse skyddsombud, med en enda uppgift att tala med yrkesinspektionen.

1938 – Facket ges laglig möjlighet att utse skyddsombud när arbetstagarna inte kan. Lag om säkerhetskommitté på större företag.

1949 – Facket får utse regionala skyddsombud.

1964 – Alla anställda inom den offentliga sektorn får rätt att utse skyddsombud.

1974 – Skyddsombud får laglig rätt att stoppa farligt arbete.

1977 – Ny arbetsmiljölag antas av en enig riksdag.

1993 – SAF säger upp avtalet om utbildning och företagshälsovård. Arbetsgivarna lämnar alla styrelser i statliga organ inom arbetsmiljöområdet.

2010 – Skyddsombud ges möjlighet att stoppa farligt arbete för inhyrd personal utan egen arbetsledning.

 

Skyddsombudens erfarenheter 2012

90 procent har bra stöd från de anställda.

78 procent ser sig som en facklig representant.

56 procent har stöd av chefen.

38 procent har fått den grundutbildning på 40 timmar som LO:s rekommendation säger.

45 procent har inte fått någon vidareutbildning de senaste 12 månaderna.

 11 procent menar att de som skyddsombud är utsedda av arbetsgivaren

 

LÄS MER:
Avtal som räddar liv
Enkät: Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan för dig?