I början av mars gjorde Seko och Sveriges Byggindustrier upp om ett nytt avtal för 13 000 Sekomedlemmar som i första hand arbetar med väg och järnväg.

 

Avtalet löper på 13 månader och ger en löneökning på 2,8 procent. Det innebär 774 kronor i höjning av månadslönen.

I avtalet har man också kommit överens om förändringar i anställningsformen. Syftet har varit att skapa tryggare anställning för säsongsbetonat arbete. Företagen ska nu förhandla om anställningsformen med Seko.

Andra förändringar i avtalet är:
• Kortare arbetstider.
• Bättre helgersättning.
• Utökad föräldralön.
• Fortsatta samtal mellan parterna om en bättre arbetsmiljö och säkrare arbetsplatser.

Per Eklund