• Under de sista dagarna i januari träffas Elektrikerförbundet och arbetsgivarna för att lämna över sina förslag till avtal.

    Sen sätter sig parterna på sitt håll för at reagera. Vill du följa informationen och rappor- teringen om avtalsförslagen och reaktionerna, kan du läsa på Elektrikerförbundets hemsida – www.sef.se. Även annan nyhetsmedia kommer att rapportera om avtalsförslagen.

    I nästa nummer av nya Elektrikern kommer fakta och reaktioner om avtalsförslagen.