Facket polisanmäler företagshälsan

Bilden föreställer ett stetoskop och en penna, liggande på ett papper som ser sjukvårdsrelaterat ut. Över bilden är monterat en stiliserad ikon av en röd, inramad tumme som pekar nedåt.

Ett företag som driver företagshälsovård ska vid åtminstone två tillfällen ha lämnat ut provsvar till en arbetsgivare utan att ha fått medgivande från de berörda anställda. Det här rapporterar Dagens Arbete om.

GS-facket har anmält händelsen till polisen, datainspektionen och inspektionen för vård och omsorg.

Vid båda tillfällena upplevde personerna att vårdpersonalen fokuserade väl mycket på deras alkohol- och tobaksvanor, snarare än de problem de själva sökte för.

LÄS ÄVEN: Misstänkt förskingring hos GS-facket

Vid ett av tillfällena ska företagshälsovården dessutom ha informerat om att alla provsvar alltid skickas vidare till arbetsgivaren.

Det här bryter mot personuppgiftslagen, patientsäkerhetslagen och brottsbalken, anser GS-facket.

LÄS ÄVEN: Elektrikerförbundet polisanmäler Fortum och Bilfinger

De har låtit LO-TCO Rättskydd anmäla företagshälsan till polisen, datainspektionen samt inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se

 
2018-03-29 13:34:24