Insändare

Regler:
För insänt, ej beställt, material ansvaras inte. Allt material på Elektrikern lagras digitalt, publiceras och tillhandahålls i digitala medier liksom i vårt arkiv.
Den som sänder material till tidningen anses medge sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahållande.