Nyheter

Det råder brist på utbildade hantverkare runt om i landet. Säljare toppar listan över bristyrken men hantverkare kommer på andra plats. En undersökning som ManpowerGroups gjort visar att 36 procent av arbetsgivarna i Sverige har svårt att hitta rätt kompetens.

 

Efter fyra veckors strejk bland offentliganställda kraftverkselektriker i Norge, så tar nu EL og IT-facket ut alla sina medlemmar på de aktuella företagen i strejk. Det svenska Elektrikerförbundet ger nu också sitt stöd till strejken. Striden i Norge rör sig om den vila kraftverksmontörerna behöver efter att ha varit i beredskap.

 

Karl-Petter Thorwaldsson inledde LO:s höstmöte med tal om hög tillväxt och låg arbetslöshet. Foto: Tomas Nyberg/Arkivbild

När Karl-Petter Thorwaldsson inledde LO:s representantskaps höstmöte talade han om hög tillväxt och låg arbetslöshet i de flesta LO-förbund. Jag ser ingen anledning till att tillväxten ska minska. Då LO ser en framtida arbetskraftsbrist välkomnar organisationen regeringens satsningar på ökad yrkeskompetens.

 

LO har begärt förhandling med Svenskt näringsliv om försäkringarna där LO kräver ordning och reda. – En del företag fuskar med inbetalning av premier vilket gör att medlemmar inte får de pengar de har rätt till, säger Torbjörn Johansson.

 

Foto: Diana Oldenburg

LO har i dag beslutat om att ställa gemensamma krav i avtalsrörelsen 2017. Samordningen innebär en låglönesatsning enligt en ny modell som träffar alla förbund. Beslutet på LO:s representantskap har föregåtts av många och långa diskussioner mellan de 14 förbundens avtalssekreterare.

 

Det är i första hand byggnadsinvesteringarna som lyfter i installationsmarknaden. Foto: Tomas Nyberg

Det går väldigt bra för installationsbranschen. Under första halvåret ökade omsättningen hos installationsföretagen med 17 procent. Totalt omsattes 64,3 miljarder kronor första halvåret 2016. I sin konjunkturanalys säger Installationsföretagen att den kraftiga uppgången är ett resultat av att svensk ekonomi går fortsatt bra.

 

Foto: Leif Göbel

Som Tudorkatten med nio liv dyker han upp igen. Elektrikernas tidigare förhandlingschef Ronny Wenngren. Inför avtalrörelsen 2017 har ordförandena i 6 F (Byggnads, SEKO, Fastighets, Målarna och Elektrikerna) anlitat Ronny för en funktion som samordnare mellan förbunden. Detta sker parallellt som han sitter kvar som domare i Arbetsdomstolen vilket kan bli mer av framöver.

 

Foto: Leif Göbel

Den 19 och 20 oktober är det elmässa vid mässhallarna i Kista. Två dagar med elfrågor och elsäkerhet i centrum. Under dagarna blir det en rad seminarier. Bland annat om elolyckor, elsäkerhet och elinstallationsregler. Men också med före detta fotbollsspelare som Patrik Andersson. Det blir debatt om Rot och på onsdagen är det en halv dag bara om elsäkerhet.

 

Feature_Martin_Tondel-TN.jpg

Det är ett nonchalant beteende. Läkarens agerande kan också vara skadligt för patienten. Det är inga elolyckor som är banala. Det säger Martin Tondel, som är läkare på arbets- och miljömedicin i Uppsala. Det är just Martin Tondel som skrivit de instruktioner som finns om elolyckor på www.internetmedicin.

 

Ansvariga vid Mora lasarett menar att det inte är en självklarhet att undersöka en person som drabbats av strömgenomgång med ”vanlig hushållsel”. Ingen vill heller kommentera den aktuella läkarens agerande. Nej, det är ingen självklarhet att akuten tar ett ekg om man fått en strömgenomgång. Det är personalens helhetsbedömning som får gälla.

 

Feature_Andreas_1.jpg

Du kan åka hem. Är det bara 230 volt. Hushållsel är inget farligt. Det beskedet fick 22-åriga elektrikern Andreas Lindqvist av läkaren när han besökte akuten i Mora efter att han drabbats av en strömgenomgång. Jag blev så irriterad och visste knappt vad jag skulle säga så jag gick, säger Andreas. För några veckor sedan var Andreas på jobb i skogen utanför Leksand.

 

Foto: Sven Höckert

Stefan Sundell och Leif Olsson vid den grävare Leif körde när Stefan drabbades av strömgenomgång och Leif snabbt förstod vikten av att Stefan kom under vård. Foto: Sven Höckert Det är viktigt att entreprenörer som jobbar med våra montörer har utbildning i första hjälpen. Det säger Sven Höckert i Elektrikerförbundet.

 

Foto: Knut Viggen

502 medlemmar av den norska EL og IT-facket är i strejk efter att förhandlingen med arbetsgivarna i KS Bedrift bröt samman den 23 september. Tvisten handlar främst om ledigheter för beredskapsvakter i energisektorn. 1 juli 2015 antog den borgerliga regeringen i Norge en ny arbetsmiljölag som minskade antalet vilodagar från en dag per femte vaktdag till en dag per sjunde vaktdag.

 

Niklas Enström Foto: Tomas Nyberg

Det fick mig att första vad det gäller. Ett enskilt fall som berörde mig jättemycket. Det skulle aldrig kunna hända i Sverige. Sydkorea följer inte de mänskliga rättigheterna. Det säger Niklas Enström, som jobbar med internationella frågor för Elektrikerförbundet och som nyligen mötte en facklig företrädare i ett sydkoreanskt fängelse.

 

Feature_LG_Visby_1_Kenth_och_Jakob_Bravida_Visby_civil.JPG

Gotlands befolkning idag på 57 000 är nästan lika många som för 100 år sedan. Det har aldrig riktigt lyft med fler bofasta. Men under turistsäsong exploderar befolkningen. Ön besöks av två miljoner årligen kopplat till landskapet, historien och att man brukar vara i topp i solligan. Utöver gotlänningarnas bostäder finns över 8 000 som ägs av fritidsboende.

 

På 16 kraftverk i Norge strejkar elektriker sen i fredags. Totalt är det 216 personer ute i strejk. Nu varslar facket om en utökning av strejken. Bakgrunden till konflikten är beslut från den norska regeringen. Det rör sig om ändringar i arbetsmiljölagen.

 

Foto: Tomas Nyberg

  Under 2015 ökade antalet vindkraftverk i Sverige med 214 stycken. Mest vindkraft finns i Sollefteå som toppar årets Vindkraftslista, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner. Ockelbo tar silverplatsen och Örnsköldsvik kniper tredjeplatsen. Totalt fanns det 3 174 vindkraftverk i Sverige, motsvarande 6 gigawatt, vid utgången av 2015.

 

Foto

Ronny Wenngren har fyllt 60 år och tidigare avgått som förhandlingschef på Elektrikerförbundet. Torsdagen den 22 september var liksom sista arbetsdagen med avtackning från vänner, kamrater, arbetsgivare och många han mött i sin fackliga karriär. Närmare 30 år blev det på förbundet i Stockholm.

 

Feature_Speedway_Dragalt_2.jpg

Nästan två år förstörda av skador. Men nu är Sebbe Carlson på gång igen med sin speedwayhoj. Det är klart jag vill bli bättre. Men det kräver mer tid och mer pengar. Nu kör Sebbe för Vargarna i Allsvenskan och har kontrakt med Masarna, men det har inte blivit någon Elitseriematch i år. Sen han var nio år har han kört speedway.

 

LO, PTK och Svenskt näringsliv har gjort en avsiktsförklaring för en bättre arbetsmiljö. Det här är ett första steg i rätt riktning och det är bättre än det förslag som regeringen presenterat, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

 

Feature_NT_solpark_drag.JPG

Välvda tak, staket, växthus eller varför inte gardiner av solceller? I Solparken är framtiden redan här. Vi provar, mäter och dokumenterar nya grejor och gör verklighet av idéer på vårt eget sätt. Det säger Bernt Ström, fastighetstekniker, på ETC Solpark utanför Katrineholm. Jo, passande namn eller hur? ler han när vi slår oss ned i parkens huvudbyggnad.

 

Energimyndigheten fördelar ytterligare 100 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Orsaken är det stora intresset för solenergi i samtliga svenska län. Tidigare i år har 125 miljoner kronor fördelats via Länsstyrelsen men söktrycket är bra mycket större; Bara ungefär var tredje ansökning har beviljats stöd sedan var pengarna slut.

 

Den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 60 procent under 2015 och den största ökningen skedde på villa- och småhustak, skriver Energimyndigheten på sin hemsida.

 

Regeringen föreslår en förändring av regelverket i arbetslöshetsförsäkringen när det gäller deltidarbetslösa. I budgetproposition en för 2017 föreslår regeringen att regelverket i arbetslöshetsförsäkringen ändras så att det ska vara möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning från försäkringen under maximalt 60 veckor.

 

Foto: Tomas Nyberg

Det är vanligare med artrosbesvär i knä för personer som arbetar i knästående och stående arbetsställning. Artrosbesvär i höft är vanligare hos personer som arbetar i böjd eller vriden position. Att lyfta och bära i arbete visar också samband med högre förekomst av artrosbesvär i såväl knä som höft.

 

Foto: Tomas Nyberg

Årets avtalsrörelse avslutades lagom till midsommar för Elektrikernas del, om man räknar med alla mindre avtalsområden. Redan är nästa års avtalsfrågor uppe på bordet. Den 19 oktober ska LO förhoppningsvis ta ett beslut om det blir en samordning eller inte nästa år, och debattens vågor går höga.

 

Feature_Tina_Nordling_6.jpg

Jimmy Åsberg blir lokalombudsman i Sundsvall och Tina Nordling blir förbundsombudsman. Vi hade en plan att flytta ner till Stockholm. Men min fru har inte fått något jobb och dessutom har vi fått barnbarn, som vi vill vara nära. Att veckopendla är för jobbigt, säger Jimmy Åsberg som nu återgår till jobbet i Sundsvall, där han nu bli lokalombudsman.

 

Det har gått dåligt ekonomiskt för Caverion Sverige sista tiden. Både koncernens vd och vd i det svenska bolaget har fått gå. Caverion har aviserat att upp emot 1000 personer kan mista jobbet i Sverige, Danmark och Norge. Resultatet har rasat och det har talats om stora förluster under 2016. För andra kvartalet aviserades en förlust på 4,1 miljoner euru, omkring 39 miljoner kronor.

 

Regeringen föreslår att anslaget till Arbetsmiljöverket höjs med 25 miljoner kronor. Med det ska verket kunna anställa fler inspektörer. Förslaget ligger i budgetpropositionen för nästa år och har stöd av regeringspartierna och Vänsterpartiet. De 25 miljonerna räknar man med ska räcka till 25 nya inspektörstjänster. Per Eklund per.eklund@daladem.

 

Regeringen vill införa en lag för att offentliga upphandlingar ska kräva kollektivavtalsenliga villkor. Detta skulle gynna företag som sköter sig och stoppa/minska lönedumpningen. SD har talat om att de kommer rösta ner förslaget i riksdagen. Fackförbunden, däribland Elektrikerna, har flera år stridit för att kommuner och landsting ska tillämpa schyssta villkor vid upphandlingar.