• FOTO: TOMAS NYBERG

2017-02-16

 

avtal 2017

Högre lön, pension, gravida kvinnors rätt, beredskap, övertid, tjänstebilar och ackordsregler är några av de frågor som Elektrikerförbundet ser som viktiga i förhandlingarna med Eio om ett nytt Installationsavtal
I förhandlingarna med Efa om ett nytt Kraftavtal ställer Elektrikerna i stort sett samma krav och dessutom en reglering av entreprenadupphandlingar.

Nu är förhandlingarna i gång för ett nytt Installationsavtal och ett nytt Kraftavtal. I många frågor är kraven desamma om de två kollektivavtalen. Men det finns också betydande skillnader.

Elektrikernas krav på lönesidan är desamma som LO ställt sig bakom, ett procentlyft på 2,8 procent, men också ett minsta kronpåslag för de som tjänar under 24 000 i månaden. Detta för att löneskillnaderna inte ska öka.

LÄS MER: Det behövs ett modernt avtal

Att flera dödsolyckor skett på området, gör att Elektrikerförbundet nu ställer krav på det nya Kraftavtalet att företag som upphandlar entreprenader måste förhandla om detta med Elektrikerförbundet. I dag behöver till exempel Ellevio förhandla om upphandlingar, då de inte har några anställda på Kraftavtalets område.

För Installationsavtalet vill man ha en ytterligare justering av fördelning vid inlåning av personal även inom ett större företag. Andra krav för Installationsavtalet är att sambo ska räknas in som nära anhörig, att man ska kunna byta semestertillägg mot semesterdagar och tydligare regler vad gäller kompetensutveckling.
Elektrikerna fortsätter också ställa krav för att förbättra situationen vid beredskap och övertid. På Kraftavtalets område menar de att beredskapsområdena är för stora och att arbetsgivare missbrukar övertidsreglerna.

LÄS MER: Viktigt med mer avsättning till pensionen

I fjolårets avtalsrörelse drev Målarna igenom förbättringar för gravida. Nu tar Elektrikerna också tag i frågan om utökat skydd för arbetstagare som är gravida.
Regler om avtalspensionen finns dels i ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv och dessutom för varje enskilt avtal. Målsättningen för Elektrikerna är att nå upp till att tio procent avsätts till pension.

LÄS MER: Arbetsgivarna vill förändra arbetstiden

Många gånger väljer inte företag de säkraste bilarna när det ska köpas nya. De kan ofta vara betydligt mindre säkra än privata bilar. Nu kräver Elektrikerna att nya bilar, både på Installationsavtalets område och på Kraftavtalets område, måste vara de säkraste som finns på marknaden, det vill säga ha fått fem stjärnor på Euro NCAP.

Per Eklund

 

Kraftverksavtalet

Elektrikernas krav i korthet

Löner
Löneökningar med 2,8 procent, minst 672 kronor för de som tjänar under 24 000 kronor. 80 procent generellt och 20 procent i pott. Minimilönen räknas upp.

Pension
Högre pensionsavsättning. Målsättningen på sikt är totalt 10 procent inklusive avsättning i LO-avtal. Höjning av avtalspension. Premiebefrielse extra avtalspension.

Gravida
Utöka skyddet för arbetstagare med graviditetspenning.

Beredskap
Övertidsersättning ska utgå parallellt med beredskapsersättningen. För stora beredskapsområden i dag.

Övertid
Minskat övertidsuttag. Begränsningar i rätten att beordra övertidsarbete. Kraftavtalets regler om övertid missbrukas i dag. Ny divisor för storhelg. Höjd ersättning för nödfallsövertid.

Arbetsmiljö
Rätt att neka beredskap på grund av privata och fysiska skäl.

Företagsbilar
Enbart bilar som erhållit fem stjärnor av Euro NCAP får köpas in.

Elsäkerhet
Avtalet anpassas efter nya lagen.

Entreprenad och upphandling
Utökad förhandlings- och informationsskyldighet vid entreprenader, där det inte finns anställda på Kraftavtalets område. Flera dödsolyckor har inträffat där företag upphandlat entreprenad utan att förhandla med Elektrikerförbundet.

Övriga krav
Inför karriärstege.
Extra höjning av utryckningsersättningen.
Skiftersättning – ändrad divisor.
Begränsningar av visstidsanställningar.
Facklig introduktion vid nyanställning’

 

Installationsavtalet

Elektrikernas krav i korthet

Lön
Löneökningar med 2,8 procent, minst 672 kronor för de som tjänar under 24 000 kronor. Automatisk uppjustering inför varje avtalsrörelse.

Pension
Högre pensionsavsättning. Målsättningen på sikt är totalt 10 procent inklusive avsättning i LO-avtal.

Ackord
En justering av fördelningen vid inlåning av personal mellan olika delar av större företag. Extra satsning på ackordssytemet.

Graviditet
Utöka skyddet för arbetstagare med graviditetspenning.

Företagsbilar
Enbart bilar som erhållit fem stjärnor av Euro NCAP får köpas in.

Övertid
En justering nedåt av gränsen för övertid. Övertidsuttag noteras på lönespecifikation.

Semestertillägg
Möjlighet att omvandla semestertillägget till fler semesterdagar.

Beredskap
En justering av beredskapstilläggen.

Kompetensutveckling
Precisering av kraven på kompetensutveckling.

Permission
Sambo måste räknas in i definitionen av nära anhörig.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Avtal 2017
Foto: Tomas Nyberg

”Finns en trygghet med jobb 7-4”

– Vill de ha flextid måste de betala för det, säger Tommy Kallträsk, elektriker på Caverion, om de allt enträgnare kraven om att vara flexibel för kundernas skull. Vi åkte till ett par byggarbetsplatser vid Arlanda för att prata lite med elektriker på Umia. och Caverion.

”Svårt gå dem till mötes”

Striden om tiden är en av de hetaste frågorna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna vill själva bestämma när 1,5 miljoner arbetare ska jobba. Elektrikern har tillsammans med tio andra tidningar granskat dragkampen om din arbetstid. Den har aldrig varit tuffare än nu. – Risken är att det blir oförutsägbart hur man ska jobba. Det blir att jobba utifrån årstid och konjunktur.

Treårigt avtal möjligt inom industrin

Både industrifacken och arbetsgivarna är beredda att förhandla om ett treårigt avtal. Men när det gäller innehållet verkar parterna stå långt ifrån varandra. Förhandlingarna om ett nytt industriavtal som ska skapa ett ”märke” för alla andra avtal, leds av ”opolitiska ordföranden”, opo. I veckan la de ett förslag till parterna om ett treårigt avtal.

Avtalet ventilerades i ”republiken”

Avtalskraven är växlade mellan Elektrikerförbundet och arbetsgivarnas organisationer. Nu får hela landet besök av ombudsmän från förbundskontoret i Stockholm. För mig är det första gången jag besöker Östersund, sa Tomas Jansson, som Tidningen Elektrikern tog rygg på förra måndagen.

”Det behövs ett modernt avtal”

avtal 2017  Elektriska installatörsorganisationen Eio vill förändra resereglerna, ha en flexiblare syn på arbetstidens förläggning, få in större möjligheter till visstidsanställningar och mindre fasta lönepåslag. Det är några av de krav som Eio nu lägger fast inför förhandlingarna om ett nytt Installationsavtal.
Ulf Carlsson, ansvarig för Kraftavtalet hos Elektrikerna.

”Arbetsgivarna vill förändra arbetstiden”

Efter att Elektrikerförbundet och Efa tidigare i veckan möttes för att lämna över respektive organisations krav i avtalsförhandlingarna, sitter nu Elektrikernas förhandlingsdelegation i ett första möte och analyserar situationen. LÄS MER: Det behövs ett modernt avtal Om Elektrikernas krav kan du läs om i en annan artikel här invid.
Urban Pettersson, förhandlingschef Elektrikerförbundet. Foto: Tomas NYberg

”Viktigt med mer avsättning till pensionen”

Elektrikerna och Eio har nu träffats för att växla respektive organisations krav inför förhandlingarna om ett nytt Installationsavtal- Det nuvarande avtalet går ut sista april. Urban Pettersson är försiktig i nuläget att formulera synpunkter både om de egna kraven och arbetsgivarnas krav.

Urban Pettersson: ”Investering i framtiden”

Det var en nöjd och ganska stolt förhandlingschef som mötte medlemmar I Elektrikerförbundet på en avtalskonferens direkt efter att LO:s repskap tagit beslutet om en samordning i den kommande avtalsrörelsen. Det här är en investering för framtiden. Det är viktigare än kortsiktiga framgångar. Den här samordningen är viktig för att vi missade förra året.

Vad är den viktigaste frågan i avtalet förutom lönepåslag i procent och kronor?

Avtalsrörelsen igång

Nu är avtalsrörelsen i gång. Inom Elektrikerförbundet har man haft första samlingar inför förhandlingarna, dels för Installationsavtalet och dels för Kraftavtalet. Från konferensen om Installationsavtalet kan du här se några enskilda deltagare hur de ser på frågor som är viktiga att ta upp i förhandlingarna med Eio.

LO kräver ordning och reda för medlemmarnas pengar

LO har begärt förhandling med Svenskt näringsliv om försäkringarna där LO kräver ordning och reda. För Elektrikerförbundets medlemmar kommer förhandlingar om försäkringar för den så kallade ”turbopensionen” och om asbest att bli speciellt viktiga.

LO: 2,8 procent – lägst 672 kronor

LO kräver 2,8 procent i avtalsförhandlingarna och lägst 672 kronor för de som tjänar under 24 000 kronor i månaden. Vid en presskonferens på fredagen presenterade de fem industrifacken sina krav i avtalsrörelsen. Bakom kravet står IFMetall, Livs, GS-facket, Unionen och Sveriges ingenjörer. Vid presskonferensen presenterades förutom 2,8 procent att man skulle få minst 460 kronor.
Karl-Petter Thorwaldsson inledde LO:s höstmöte med tal om hög tillväxt och låg arbetslöshet. Foto: Tomas Nyberg/Arkivbild

”Svensk löneutveckling är en succé”

När Karl-Petter Thorwaldsson inledde LO:s representantskaps höstmöte talade han om hög tillväxt och låg arbetslöshet i de flesta LO-förbund. Jag ser ingen anledning till att tillväxten ska minska. Då LO ser en framtida arbetskraftsbrist välkomnar organisationen regeringens satsningar på ökad yrkeskompetens.
Foto: Diana Oldenburg

LO-förbunden samordnar sina avtalskrav

LO har i dag beslutat om att ställa gemensamma krav i avtalsrörelsen 2017. Samordningen innebär en låglönesatsning enligt en ny modell som träffar alla förbund. Beslutet på LO:s representantskap har föregåtts av många och långa diskussioner mellan de 14 förbundens avtalssekreterare.