2015-06-27

Ledare

Det är naturligt att vi har intressemotsättningar mellan fack och arbetsgivare. Motsättningen mellan arbete och kapital, mellan löneandel och vinstandel ska vi fajtas om. Det är inget konstigt.

Märkligare är att vi allt oftare under senaste decennier tvingas ta strider om spelreglerna på svensk arbetsmarknad och hur denna motsättning ska hanteras.

Spelregler behövs om det ska bli en schysst kraftmätning mellan deltagarna. Det gäller i fotboll, sällskapsspel och det gäller i våra relationer på arbetsmarknaden.

Alla måste spela enligt samma regler annars fungerar det helt enkelt inte. Det är därför helt obegripligt att Svenskt Näringsliv lagt ned så mycket tid och resurser för att underlätta för företag som står utanför de avtal som deras medlemsföretag är bundna av.

Det finns många exempel. Laval-processen är kanske det mest utmärkande. Denna rättsprocess finansierades av Svenskt Näringsliv. Förutom att många enskilda människor utnyttjats som en följd av utslaget har det också förgiftat och skadat klimatet mellan parterna. Hur många jobb som Svenskt Näringslivs egna medlemsföretag förlorat på grund av detta går det bara att spekulera i. Men många är det.

Dessa ständiga attacker på konflikträtten kännetecknas mer än något annat av kortsiktighet. Varje gång vi tar en konflikt kring kollektivavtalen är det för att inte enskilda människor ska diskrimineras, men också att andra företag med kollektivavtal inte ska straffas. Ska det vara så svårt att se? Om vi inte gjorde detta skulle Svenskt Näringslivs egna medlemsföretag drabbas av en helt orimlig konkurrenssituation.

Så varför sker det? Jag tror att det finns krafter som är villiga att ta kortsiktiga förluster för sina medlemsföretag om de långsiktigt kan pressa ned lönenivåerna. Det är nog så spelplanen ser ut.

Men det kommer aldrig att lyckas. Inte ens när vi varit tillbakapressade av de nyliberala decennierna och åtta år med en borgerlig regering. Och nu är jag övertygad om att tidsandan håller på att svänga. Den nyliberala vägen är död. Stendöd. Den har misslyckats. Alltfler, även sådana aktörer som OECD, IMF Storbritanniens konservativa premiärminister David Cameron och USA:s president Barack Obama talar nu om behovet av minskade klyftor och högre lägstalöner.

Jag tror inte att de gör det av särskild omtanke om de mest utsatta utan om risken för att hela världsekonomin kollapsar. Jag är helt övertygad om att vi ser början på ett paradigmskifte.

Den nyliberala tanken om en kapptävling mot botten är död. Avregleringar och ökad konkurrens har inte löst vare sig arbetslöshet eller långsiktig stabil utveckling. Den gamla sanningen om att ökad jämlikhet leder till ökad tillväxt håller på att få en renässans. Vi har mer på att vinna på ökat samarbete och värnandet av en modell där vi kan samarbeta trots motsättningar. Det borde hökarna på Svenskt Näringsliv också kunna se.

Jobba för era medlemmar, Svenskt Näringsliv.

Ulf Carlsson

Jag tror att det finns krafter som är villiga att ta kortsiktiga förluster för sina medlemsföretag om de långsiktigt kan pressa ned lönenivåerna.
Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Åsikter

DEBATT: Varför är inte pensionärer välkomna på Elmässan?

Bild: Pixabay DEBATT (Kommentar från Easyfairs, som anordnar Elmässan i Kista, följer efter debattexten.) Med anledning av det senaste beslutet att pensionärer inte har rösträtt i avdelningarna, detsamma gäller nu också för BESÖK av Elmässan i Kista.

Ingemar E L Göransson: Om att förstå nuvarande politiska kaos

KRÖNIKA ”Vänstern i bred bemärkelse har aldrig i modern tid varit svagare än idag. Den viktigaste orsaken till detta är att socialdemokratin lämnat reformismen och flyttat till mitten”, skriver Ingemar E L Göransson. Det är inte så svårt att förstå varför alliansen gjort sitt som politiskt projekt. Förutsättningarna har helt enkelt ändrats.

Per Eklund: “Är företagarnas Rot-statistik trovärdig?”

KRÖNIKA ”Människor är positiva till avdraget. Det är otvivelaktigt. Men frågan som ingen ställt än är hur positiva de är i en jämförelse med andra statliga satsningar”, skriver Per Eklund. Mycket av debatten runt Rot har en ideologisk grund. Vänsterpartierna är tveksamma till Rot och vänsterpartiernas väljare är emot Rot i högre grad.

”Det ska vara lika lätt och givet för en kvinna att bli elektriker som för en man”

LEDARE ”Det ska vara lika lätt och givet för en kvinna att bli elektriker som för en man. Och ingen bög ska behöva dra sig för att söka sig till yrket för att han tror att han inte kommer att vara accepterad på arbetsplatsen”, skriver Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

Lars-Erik Pettersson: ”Replik på svar från Per-Håkan Waern”

DEBATT Angående svaret på min fråga om Demokrati, i Elektrikern nr 6 2018.

Morgan Bodin: ”Angående demokratin i förbundet”

DEBATT Jag vill göra ett tillägg kring debatten om Demokrati och repliken från Per-Håkan Waern. Håller helt och hållet med Lars-Erik Petterssons frågor kring hanteringen om demokratin inom förbundet. Per-Håkans svar ger ingen bild över varför beslutet fattades.

DEBATT: ”Vi får inte ta för dåligt betalt”

DEBATT ”Det finns ju inga argument som håller om man säljer bristkompetens till priser som gör att vi sakta kväver oss själva. Det finns en positiv och en negativ spiral och vi väljer i vilken av dem vi skall vara”, skriver Mats Bjelkevik. Rekordvärme i 3 månader och nu börjar politiker prata om att man behöver en plan för extrema väderförhållanden.

”Valdebatt fyra år senare – inget har förändrats”

KRÖNIKA ”Käbbelkulturen gör att allt fler tappar respekten för politikerna – färre orkar lyssna och än mindre engagera sig”, skriver PO Bergström. 28 augusti 2014 skrev jag den här krönikan nedan under rubriken Käbbelkulturen.

Anna Norling: ”Det ska löna sig att arbeta”

KRÖNIKA ”De här ständiga kraven från högern att sänka bidragen för dem som har det sämst ställt passar precis in i mallen. För då går det samtidigt att sänka lönerna riktigt mycket, utan att bidragen blir högre än lönerna. Då lönar det sig helt plötsligt att arbeta”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling. Det är tisdagskväll.

Claes Thim: ”Rikta ilskan åt rätt håll”

DEBATT ”Här menar jag att Sverigedemokraterna ljuger för våra medlemmar om vad de egentligen vill. Sverigedemokraterna säger sig värna svenska arbetare men har faktiskt röstat emot att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar”, skriver Claes Thim. Claes heter jag och är installationselektriker samt aktiv i Svenska Elektrikerförbundet.

DEBATT: Välfärdssamhälle vs. skattesänkningar

DEBATT ”Ska välfärden fungera, måste det in skattepengar och när vi får fler barn och pensionärer behövs det mer skattepengar för att alla ska få ta del av välfärden”, skriver debattörerna. Eftersom medellivslängden ökar, vi blir äldre och äldre hela tiden samtidigt som barnafödandet också ökar, så kommer flera ta del av välfärden.

Nille Thorsell ”Rädsla gör oss till dårar”

KRÖNIKA ”Det dog fler människor i arbetsplatsolyckor 2017 än av gängskjutningar, men man hör inte många vara rädda för sina arbetsplatser. Rädslan spökar i våra hjärnor och slår ut all form av logiskt tänkande”, skriver Nille Thorsell. Rädsla gör oss till dårar som fokuserar på allvarliga, men relativt små hot och gör så vi missar de stora hoten.

”Är det här demokrati?”

DEBATT ”Jag ser det som en åldersdiskriminering och kränkning av föreningsrätten alltså ett Odemokratiskt beslut. Varför omyndigförklarar man 10 procent av medlemmarna?”, skriver Lars-Erik Pettersson angående beslutet om pensionärers rösträtt i förbundet.
Foto: Tomas Nyberg

Svar till insändare angående pensionärers rösträtt på valmöten i verksamhetskretsarna

DEBATTREPLIK Elektrikerförbundets 1:e vice ordförande Per-Håkan Waern svarar här på Lars-Erik Petterssons debattext angående pensionärers rösträtt i förbundet.

”Alliansens arbetsmarknadsreform är socialt livsfarlig”

KRÖNIKA ”Arbetsgivare anställer inte fler än vad produktionen kräver, bara för att lönerna sänks. Och arbetsgivare anställer inte folk som inte klarar jobbet, även om de blir billigare än andra. Däremot anställer de förstås gärna folk som kan jobbet till litet lägre kostnader än förut”, skriver Ann-Marie Lindgren.