2015-06-27

Ledare

Det är naturligt att vi har intressemotsättningar mellan fack och arbetsgivare. Motsättningen mellan arbete och kapital, mellan löneandel och vinstandel ska vi fajtas om. Det är inget konstigt.

Märkligare är att vi allt oftare under senaste decennier tvingas ta strider om spelreglerna på svensk arbetsmarknad och hur denna motsättning ska hanteras.

Spelregler behövs om det ska bli en schysst kraftmätning mellan deltagarna. Det gäller i fotboll, sällskapsspel och det gäller i våra relationer på arbetsmarknaden.

Alla måste spela enligt samma regler annars fungerar det helt enkelt inte. Det är därför helt obegripligt att Svenskt Näringsliv lagt ned så mycket tid och resurser för att underlätta för företag som står utanför de avtal som deras medlemsföretag är bundna av.

Det finns många exempel. Laval-processen är kanske det mest utmärkande. Denna rättsprocess finansierades av Svenskt Näringsliv. Förutom att många enskilda människor utnyttjats som en följd av utslaget har det också förgiftat och skadat klimatet mellan parterna. Hur många jobb som Svenskt Näringslivs egna medlemsföretag förlorat på grund av detta går det bara att spekulera i. Men många är det.

Dessa ständiga attacker på konflikträtten kännetecknas mer än något annat av kortsiktighet. Varje gång vi tar en konflikt kring kollektivavtalen är det för att inte enskilda människor ska diskrimineras, men också att andra företag med kollektivavtal inte ska straffas. Ska det vara så svårt att se? Om vi inte gjorde detta skulle Svenskt Näringslivs egna medlemsföretag drabbas av en helt orimlig konkurrenssituation.

Så varför sker det? Jag tror att det finns krafter som är villiga att ta kortsiktiga förluster för sina medlemsföretag om de långsiktigt kan pressa ned lönenivåerna. Det är nog så spelplanen ser ut.

Men det kommer aldrig att lyckas. Inte ens när vi varit tillbakapressade av de nyliberala decennierna och åtta år med en borgerlig regering. Och nu är jag övertygad om att tidsandan håller på att svänga. Den nyliberala vägen är död. Stendöd. Den har misslyckats. Alltfler, även sådana aktörer som OECD, IMF Storbritanniens konservativa premiärminister David Cameron och USA:s president Barack Obama talar nu om behovet av minskade klyftor och högre lägstalöner.

Jag tror inte att de gör det av särskild omtanke om de mest utsatta utan om risken för att hela världsekonomin kollapsar. Jag är helt övertygad om att vi ser början på ett paradigmskifte.

Den nyliberala tanken om en kapptävling mot botten är död. Avregleringar och ökad konkurrens har inte löst vare sig arbetslöshet eller långsiktig stabil utveckling. Den gamla sanningen om att ökad jämlikhet leder till ökad tillväxt håller på att få en renässans. Vi har mer på att vinna på ökat samarbete och värnandet av en modell där vi kan samarbeta trots motsättningar. Det borde hökarna på Svenskt Näringsliv också kunna se.

Jobba för era medlemmar, Svenskt Näringsliv.

Ulf Carlsson

Jag tror att det finns krafter som är villiga att ta kortsiktiga förluster för sina medlemsföretag om de långsiktigt kan pressa ned lönenivåerna.
Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Åsikter

Jonas Wallin: ”Rör inte strejkrätten!”

Konflikten ska lösas på det sätt som svensk arbetsmarknad är menad att fungera: genom förhandlingar med tydliga spelregler inte genom att ändra spelreglerna, skriver förbundsordförande Jonas Wallin. Begränsa konflikträtten! Ja det är ett förslag vi är vana vid att höra.

Replik: ”Solcellsanläggningar ställer mycket speciella krav på installationen”

DEBATT Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik B Sjödin reder ut begreppen kring ansvar vid installation av solcellsanläggningar. Sven Höckert har på ett förtjänstfullt sätt lyft frågan om ansvaret för installation av solcellsanläggningar.

Nille Thorsell: ”På den här arbetsplatsen har vi högt i tak”

DEBATT ”Hur vill du ha det på din arbetsplats? Har alla rätt att vara olika? Har alla rätt att vara unika? Har alla möjlighet att säga till om något upplevs fel?”, skriver Nille Thorsell. ”På den här arbetsplatsen har vi högt i tak.” Vad menar vi med detta uttryck egentligen? Oftast är det chefer, arbetsledare och lagbasar som säger sådant.

Vart är Elektrikerförbundet på väg?

DEBATT Avkastningen skulle värdesäkra konfliktberedskapen och inte, som nu, användas till att täcka pågående underskott i verksamheten, skriver Hans Schoug. I senaste numret av Elektrikern fanns ett reportage från CR:s höstmöte.

Lyft bort surdegen

KRÖNIKA Ett hållbart arbetsliv måste bygga på att man har en rimlig och ok arbetssituation för det mesta, skriver författaren Ninni Länsberg. Den långe projektledaren kom in på kliniken en majmorgon. Han andades häftigt och var lätt röd om kinderna. Han var obekväm med hela situationen, att behöva be om hjälp och stressen stod honom långt upp i halsen.

PO Bergström: ”Ingen verkar tänka på barnen”

DEBATT Vi befinner oss fortfarande i smartphonens barndom. Hjärnans belöningssystem skapar ett starkt beroende trots att vi som vuxna egentligen borde veta bättre. Barn och unga är chanslösa, skriver PO Bergström. För tio år sedan startade jag min första egna utbildning för förhandlare.

Claes Thim: ”En person i veckan dör på jobbet”

DEBATT Menar regering på allvar att man prioriterar arbetsmiljön så fungerar det inte att smådutta här och där. För att få bukt på problemen så krävs det rejäla satsningar, skriver Claes Thim. God fortsättning och gott nytt arbetsmiljö-år. I dagarna har de flesta återvänt till arbetet efter välbehövlig vila under julen.

Från fängelsevisor till dagens ”gangstarap”

KULTUR Recension ”Kåklåtar fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv” av Dan Lundberg Utgiven av Gidlunds förlag Musiketnologen Dan Lundberg lyfter fram det kreativa musikskapandet i landets fängelser genom flera decennier.

Jonas Wallin: ”Metoo ger oss hopp om framtiden”

”Efter det öronbedövande skalv av kvinnors berättelser ur arbetslivet som vi nu fått ta del av, så vet vi att arbetsgivarna i stort har svikit det ansvaret. Och vi vet att vi har fått nog”, skriver Elektrikernas ordförande Jonas Wallin. Det har varit några känslosamma veckor.

Leif Mettävainio: ”Moderaternas förakt mot utsatta grupper”

KRÖNIKA ”Moderaterna har ett förakt mot marginaliserade och utsatta grupper”, skriver Leif Mettävainio (S). Själva synen på människan skiljer sig tydligt mellan de politiska partierna. Ord, fraser och formuleringar har olika innebörd och tolkning beroende på vem som är avsändare.

Replik till Urban Pettersson: ”Bjud in till möten om utredningen”

DEBATT Frågan behöver komma upp på bordet och om sanningen ska fram så är de flesta medlemmarna ovetande om utredningen och dess konsekvenser, skriver debattörerna. Vi välkomnar Urban Petterssons svar. Han har helt rätt när han säger att det är arbetsgivarsidan som är konfliktlysten. När Urban nämner Almega så behövs inga fler exempel.

Ewa Magnusson: ”Vi tar så mycket för givet”

KRÖNIKA Just nu känns den kommande julledigheten så välbehövlig för att kunna komma med nya tag inför det nya året, skriver Ewa Magnusson. Nu har vi lagt sommaren bakom oss och strax är vi framme vid julen. En högtid med både glädje och sorg. Många sitter ensamma och andra har det tufft att få ihop det med både julklappar och det där lilla extra som tillhör julen.

Emil Boss – en stark förnyare av arbetardiktningen

KULTUR Emil Boss diktar om arbete, språk, solidaritets- och fackföreningskamp. Han jobbar till vardags som butiksanställd och lokalvårdare på Systembolaget. Det är en uppfriskande och spännande samling dikter som sätter sökarljuset på stressen i arbetslivet och näringslivskulturens oinskränkta makt över våra liv, skriver Ulf Lundén.

Jonas Wallin: ”Dags att återreglera elmarknaden!”

LEDARE Avregleringen av elmarknaden har lett till farligare jobb, sämre elsäkerhet, högre elräkningar, lägre standard på elanläggningar och ett ökat hot mot samhällets strömförsörjning i händelse av kris, skriver Elektrikernas förbundsordförande Jonas Wallin. Det skulle bli valfrihet, men det blev fyra storföretag. Det skulle bli billigare, men blev högre vinster.
Felix Finnveden, personlig assistent och förtroendevald i Kommunal

Felix Finnveden: ”Bisarr jourmodell för personliga assistenter”

KRÖNIKA Felix Finnveden: ”I vilken annan bransch vore det rimligt att sova på jobbet flera dagar i veckan för någon enstaka tusenlapp extra?” Det är kväll och jag sitter hemma och förbereder mig för att åka och jobba natt.