2013-01-21

 

Problemet med upptorkade och ”smulande” ledare i armaturer växer och nu kommer hårdare krav på installatören.
– Det är nya förtydliganden på väg och de ska vara med i nästa utgåva av elinstallationsreglerna.
Det säger Svante Skeppstedt på SEK, Svensk Elstandard, som tog upp problemet på årets elmässa.

Det handlar om fenomenet med ledare från in- och utgående kablar i armaturer vars isolering vittrar sönder. Skälet är både värme och UV-strålning som sliter hårt på alla plastmaterial. Men då den gamla PVC:n från EK-kablar blev stenhård men ändå höll ihop så har på senare år ett nytt fenomen uppstått; Ledare där höljet spricker, smulas sönder och trillar av.

– Vid revisionsbesiktningar hittas en hel del riktigt fula exempel. Bara efter 4-5 års kontinuerlig drift kan det se förskräckligt ut med parter som ligger oisolerade och ”skramlar” direkt mot lysrören, säger Skeppstedt.

Men vad är det då som förändrats och gjort problemet värre?
– En förklaring kan vara de halogenfria alternativen som vi inte vet så mycket om än så länge, svarar han diplomatiskt.
Andra forum är mer på det klara att det är just i halogenfria kablar som fenomenet uppstår. Men problemet är mer komplext än så:

Standard för installationskablar som exempelvis EKLK eller EQLQ är att de är konstruerade att klara en drifttemperatur på 70 grader Celsius i en ”normal miljö”. I en armatur blir temperaturen ofta varmare än så och ljuskällans UV-strålning påverkar ledaren starkt. Har du dessutom en reflektor som koncentrerar ljuset ökat slitaget. Armaturtillverkarna vet förstås det här och använder tåligare ledare i själva armaturen, kabel som är för dyr att använda som installationskabel. Med plåtavskiljning eller liknande för kabel och inkopplingsplint är problemet löst, men så är det långt ifrån alltid. Medskickade silikonslangar är en annan lösning som ger ett visst skydd, men då blir det en samvetsfråga för installatören att krångla dem på plats.

Skeppstedt ser flera aktörer som måste vara med att lösa problemet; Dels bör projekteraren köpa in bra armaturer, armaturtillverkarna ta sitt ansvar och installatören följa anvisningarna noggrannare. Därför kommer nu ett förtydligande i elinstallationsreglerna där det i dag står att du ska anpassa material efter miljö.
– Det gäller ju hela kabeln och miljön förändras ju när den kommer in i armaturen. Det ska stå tydligare att man ska ta hänsyn till värme och UV-strålningen, så tydligt att du ska kunna se att ”här är inte det gjort, gör om”, säger Svante Skeppstedt.
Han menar att det är svårt att ändra gamla rutiner och att informationen kring ämnet måste ut ordentligt till alla inblandade parter.
– Då försvinner det här problemet.
Allt oftare upptäcks smulande kablar som faller isär i armaturer. Ett problem där flera aktörer har ansvar, menar Svante Skeppstedt, på Svensk Standard.

Foto: Jan-Erik Johansson

Jan-Erik Johansson

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Ny teknik

Nya smarta lösningar – Nummer 9 2017

Ramar för cancerforskningen, ett nytt vriddon för dosring, problemlösare i centralen och ett bilvärmaruttag som styrs via app. Här är månadens nya smarta tekniklösningar.

Nya smarta lösningar – Nummer 8 2017

  En Sladdlös stiftpistol, vanliga sneakers fast med funktioner hos skyddsskor, värmekamera till smartphones och LED upp till 30 meters takhöjd. Här är månadens nya smarta tekniklösningar.

Nya smarta lösningar – Nummer 7 2017

T

App som registrerar belastningsskador

Hänga armaturer, montera brandlarm eller spika kabel under taklist. Arbete med armarna uppåt är ett gissel som kan ge svåra belastningsskador. Nu finns en enkel app som kan hjälpa dig hålla koll. – Den kan ge dig feedback på att det är dags att byta arbetsteknik.

Hur mäter man farliga belastningsskador?

– Man kan säga att bedömningen utgår från 20 års samlade mätningar och erfarenheter på området, säger Catarina Nordander, överläkare och docent vid institutet för Arbets- och miljömedicin i Lund.

Nytt plastmaterial kan revolutionera solcellsmarknaden

Utställningsplatserna till byggmässan Nordbygg 2018 är nästan slut. Samtidigt har ett nytt, revolutionerande plastmaterial till exempelvis likströmskablar skapats. Materialet skulle kunna användas för att energieffektivt skicka el till Sverige från solcellsanläggningar i Afrika. Det rör på sig i byggsvängen och allt fler aktörer vill vara med och synas.

Eluppvärmda kläder ska värma soldater

Att ligga ute i fält kan vara kallt. Riktigt kallt. Det här försöker den amerikanska armén lindra med hjälp av eluppvärmda kläder. Det är tidningen Forskning och framsteg som berättar om ett forskningsprojekt kopplat till den amerikanska armén där forskarna utvecklar eluppvärmda kläder som även absorberar fukt.

Nya smarta lösningar

&

Bättre information ska stoppa hemmafixare

Elmaterial finns att köpa i snart vilken kiosk som helst, men ges tillräcklig information till köparen om vad hen får och inte får göra för elarbeten i hemmet? Nej, menar Elsäkerhetsverket, som undersökt frågan på regeringens uppdrag.

Nu gäller ny brandklassning av kabel

Från 1 juli gäller ny standard och nya regler för brandklassning av flamskyddad kabel. Samma som EU i stort och en tredje part som godkänner CE-märkningen. Det handlar om en anpassning till den europeiska byggproduktförordningen, på engelska Construction Products Regulation (CPR).

Nya smarta elmätare på gång – frågan är bara hur smarta

Det ser ut att snart bli ett nytt stort elmätarbyte i Sverige. Regeringen vill ha 80 procent smarta elmätare i de svenska hemmen till år 2020. Men ännu är det oklart hur smarta de ska vara. Det är knappt tio år sedan i princip alla Sveriges elmätare byttes; Kundernas räkningar skulle ändras från preliminär- till månadsdebitering vilket krävde ny teknik i mätarna.

Extremtester av hissar på 350 meters djup

Kone nyöppnar sitt testlaboratorium i Tytyri, Finland, efter renovering och uppdatering. Anläggningen ligger i en kalkstensgruva som är världsunik med sitt djup på 350 meter. Efter ombyggnaden har nu Kone elva hisschakt för tester jämfört med tidigare fem. Här utvecklas ny teknologi och ges möjlighet att testa hissar i fritt fall upp till hastigheter på 90 km/h.

Nya smarta lösningar

IKEA konkurrerar på smarta lösningar

Hemautomation är snart lika vanligt som bokhyllan Billy, men är för dyrt och för svårt att begripa sig på för Svensson. Det menar i alla fall IKEA som säger sig ha undersökt saken. Därför lanserar de nu en belysningsserie med tillhörande app.

Appen talar om när knäskyddet är slut

Ny smart teknik i kläderna ska hjälpa dig till ett hälsosammare arbetsliv. Det är i alla fall syftet med Tracker-1, en wearable anpassad för byggbranschen. Man blir förvånad över resultaten. Det säger Fredrik Hof, elektriker på Billdals El och en av 100 hantverkare i fem länder som agerar testperson åt Snickers nya bärbara uppfinning.