2013-01-21

 

Problemet med upptorkade och ”smulande” ledare i armaturer växer och nu kommer hårdare krav på installatören.
– Det är nya förtydliganden på väg och de ska vara med i nästa utgåva av elinstallationsreglerna.
Det säger Svante Skeppstedt på SEK, Svensk Elstandard, som tog upp problemet på årets elmässa.

Det handlar om fenomenet med ledare från in- och utgående kablar i armaturer vars isolering vittrar sönder. Skälet är både värme och UV-strålning som sliter hårt på alla plastmaterial. Men då den gamla PVC:n från EK-kablar blev stenhård men ändå höll ihop så har på senare år ett nytt fenomen uppstått; Ledare där höljet spricker, smulas sönder och trillar av.

– Vid revisionsbesiktningar hittas en hel del riktigt fula exempel. Bara efter 4-5 års kontinuerlig drift kan det se förskräckligt ut med parter som ligger oisolerade och ”skramlar” direkt mot lysrören, säger Skeppstedt.

Men vad är det då som förändrats och gjort problemet värre?
– En förklaring kan vara de halogenfria alternativen som vi inte vet så mycket om än så länge, svarar han diplomatiskt.
Andra forum är mer på det klara att det är just i halogenfria kablar som fenomenet uppstår. Men problemet är mer komplext än så:

Standard för installationskablar som exempelvis EKLK eller EQLQ är att de är konstruerade att klara en drifttemperatur på 70 grader Celsius i en ”normal miljö”. I en armatur blir temperaturen ofta varmare än så och ljuskällans UV-strålning påverkar ledaren starkt. Har du dessutom en reflektor som koncentrerar ljuset ökat slitaget. Armaturtillverkarna vet förstås det här och använder tåligare ledare i själva armaturen, kabel som är för dyr att använda som installationskabel. Med plåtavskiljning eller liknande för kabel och inkopplingsplint är problemet löst, men så är det långt ifrån alltid. Medskickade silikonslangar är en annan lösning som ger ett visst skydd, men då blir det en samvetsfråga för installatören att krångla dem på plats.

Skeppstedt ser flera aktörer som måste vara med att lösa problemet; Dels bör projekteraren köpa in bra armaturer, armaturtillverkarna ta sitt ansvar och installatören följa anvisningarna noggrannare. Därför kommer nu ett förtydligande i elinstallationsreglerna där det i dag står att du ska anpassa material efter miljö.
– Det gäller ju hela kabeln och miljön förändras ju när den kommer in i armaturen. Det ska stå tydligare att man ska ta hänsyn till värme och UV-strålningen, så tydligt att du ska kunna se att ”här är inte det gjort, gör om”, säger Svante Skeppstedt.
Han menar att det är svårt att ändra gamla rutiner och att informationen kring ämnet måste ut ordentligt till alla inblandade parter.
– Då försvinner det här problemet.
Allt oftare upptäcks smulande kablar som faller isär i armaturer. Ett problem där flera aktörer har ansvar, menar Svante Skeppstedt, på Svensk Standard.

Foto: Jan-Erik Johansson

Jan-Erik Johansson

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Ny teknik

Solar lanserar trådlösa Ajax

NY TEKNIK Solar har undertecknat ett exklusivitetsavtal med Ajax som ny leverantör av trådlöst inbrottslarm. Snygg design och enkelt är mottot för systemet som sägs vara monterat och klart på en timme. En hjärna/ hub i systemet kommunicerar på en tvåvägs 868 Mhz överföringsteknik kallad Jeweller.

Nya smarta lösningar – Nummer 1, 2018

En multimeter med helautomatik, den nya generationen LED-tape, ett ljustak som ska få bilens färger att framstå i sitt absolut bästa ljus hos bildhandlaren och pannlampor med smarta funktioner. Här finner du några av de allra senaste smarta lösningarna inom ny teknik.

Dags igen för världens största elmässa

Connected Secure Convenient. Så lyder mottot för Light+Building 2018 i Frankfurt. Närmare en kvarts miljon besökare väntas när världens största elmässa slår upp portarna 18 mars. Sex dagar pågår mässan som hålls vartannat år och räknas som den största och mest betydande branschmässan inom belysning- och automationsteknik.

Internet of Things – Smarta, uppkopplade fastigheter

Pengabrist stoppar fastighetsägare från att investera i IoT, Internet of Things. Samtidigt vill två av tre att deras fastigheter ska vara mer uppkopplade. Ironiskt nog är det bristande resurser som står i vägen för att genomföra besparande åtgärder. Det säger Christer Sjöström, chef affärsområdet ECO-buildings på Schneider Electric.

Intelligenta armaturer på frammarsch

Armaturer som tänker själva, lär sig när de ska tändas och pratar trådlöst med kollegorna om vad som händer. Nu har artificiell intelligens, AI, flyttat in i armaturer för första gången. Det funkar riktigt bra här.

Nya smarta lösningar – Nummer 10 2017

Arbetslampor med klös, smarta propphållare, en ny slagborr från Makita och ljuskvalité på labnivå i handen. Här ovan hittar ni ett urval av de allra senaste smarta innovationerna inom teknik.

Smarta kläder ska minska arbetsskador

Kan smarta arbetskläder minska arbetsrelaterade skador och få oss friskare? Ja, troligen, menar Snickers Workwear. Elektrikern har tidigare skrivit om deras smarta klädidéer (knäskyddsappen bland annat).

Micronätet i Sjöängen ger 100 000 kwh

Solpaneler, energilager, smart styrning och elbilsladdning i en och samma anläggning. I Askersund invigdes nyligen ett pilotprojekt, ett mikronät, som tros ha framtiden för sig. Det här har varit roligt att arbeta med. Det säger Richard Larsson, elektriker på MSI-El, som varit med och byggt projekt Soldrift Sjöängen.

Nya smarta lösningar – Nummer 9 2017

Ramar för cancerforskningen, ett nytt vriddon för dosring, problemlösare i centralen och ett bilvärmaruttag som styrs via app. Här är månadens nya smarta tekniklösningar.

Nya smarta lösningar – Nummer 8 2017

  En Sladdlös stiftpistol, vanliga sneakers fast med funktioner hos skyddsskor, värmekamera till smartphones och LED upp till 30 meters takhöjd. Här är månadens nya smarta tekniklösningar.

Nya smarta lösningar – Nummer 7 2017

T

App som registrerar belastningsskador

Hänga armaturer, montera brandlarm eller spika kabel under taklist. Arbete med armarna uppåt är ett gissel som kan ge svåra belastningsskador. Nu finns en enkel app som kan hjälpa dig hålla koll. – Den kan ge dig feedback på att det är dags att byta arbetsteknik.

Hur mäter man farliga belastningsskador?

– Man kan säga att bedömningen utgår från 20 års samlade mätningar och erfarenheter på området, säger Catarina Nordander, överläkare och docent vid institutet för Arbets- och miljömedicin i Lund.

Nytt plastmaterial kan revolutionera solcellsmarknaden

Utställningsplatserna till byggmässan Nordbygg 2018 är nästan slut. Samtidigt har ett nytt, revolutionerande plastmaterial till exempelvis likströmskablar skapats. Materialet skulle kunna användas för att energieffektivt skicka el till Sverige från solcellsanläggningar i Afrika. Det rör på sig i byggsvängen och allt fler aktörer vill vara med och synas.

Eluppvärmda kläder ska värma soldater

Att ligga ute i fält kan vara kallt. Riktigt kallt. Det här försöker den amerikanska armén lindra med hjälp av eluppvärmda kläder. Det är tidningen Forskning och framsteg som berättar om ett forskningsprojekt kopplat till den amerikanska armén där forskarna utvecklar eluppvärmda kläder som även absorberar fukt.