2012-05-11

Konflikten inom Byggnads områden VVS och plåt ser ut att bli långvarig. Byggnads har svarat på arbetsgivarnas lockout med nya varsel. Samtidigt har AD beslutat till fackförbundets fördel.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, varslar om spegelvända stridsåtgärder samt utökning av tidigare varsel med anledning av den lockout som arbetsgivarorganisationen Plåtslageriernas Riksförbund varslat. Byggnads stridsåtgärder omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom PLR-avtalens tillämpningsområde (kollektivavtal för Byggnadsplåtslageri, kollektivavtal för Ventilationsarbeten och kollektivavtal för Plåtbearbetning) på samma företag som omfattas av PLR:s stridsåtgärder (lockout)

Eftersom PLR inte verkar vara intresserade av att träffa kollektivavtal med skäliga villkor för Byggnads medlemmar tvingas vi nu varsla om utökade stridsåtgärder för att möta arbetsgivarnas stridsåtgärder Det är konstigt att arbetsgivarna inte har något intresse av att komma till förhandlingsbordet. Jag hoppas att de nu ska inse allvaret i situationen och att vi ska kunna få igång konstruktiva förhandlingar, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en kommentar.

VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund har tidigare stämt Byggnads till Arbetsdomstolen för att få prövat om stridsåtgärderna i den pågående konflikten innebär kränkning av föreningsrätten och att stridsåtgärderna därmed är otillåtna. Arbetsdomstolen har kommit med sitt beslut där de konstaterar att arbetsgivarnas påståenden helt saknar grund och att Byggnads stridsåtgärder därmed är tillåtna.

PLR: s varsel rör ca 900 av Byggnads medlemmar. Byggnads spegelvarsel och utökade varsel rör ytterligare ca 100 medlemmar i 12 företag. Totalt sett, till och med detta fjärde varsel, har Byggnads varslat ca 2 500 medlemmar i 130 olika företag.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter
– I vårt kollektivavtal finns regler om arbetsmiljöutbildning för skyddsombudet. Det finns också skrivningar i avtalet om att skyddsombudet ska beaktas, säger Anders Eriksson, Regionalt skyddsombud i Elektrikerförbundet.

Många skyddsombud hotas visar LO:s rapport

Många skyddsombud uppger att de hindras i sitt uppdrag och till och med hotas och utsätts för våld. LO:s nya rapport Trakasserier av skyddsombud är skrämmande läsning. Elektrikerförbundet har tappat flest skyddsombud per medlem. Rapporten baseras på en enkät som gjorts hos skyddsombud i LO:s 14 förbund.
Feature_N_Pontus_Bodstrom.JPG

Pontus Boström blir ny regionchef

Det blir Pontus Boström som tar över som chef för Region mitt. Nu är nästa steg klart av byte av tjänster inom Elektrikerförbundet. Chefen inom Region mitt Tina Nordling har nu trätt in som förbundets första kvinnliga ombudsman/ombudskvinna på förbundskontoret, när hon ersatte Jimmy Åström som flyttar tillbaka till en ombudsmannatjänst i Sundsvall.
Feature_elkonferens01.jpg

En duvning i arbetsmiljö

Den vanligaste orsaken till olyckor bland elektriker, är att man inte bryter och att man inte kontrollmäter. Det sa arbetsmiljöinspektören Håkan Angeldal när han mötte vetgiriga skyddsombud. Ett 50-tal skyddsombud inom Elektrikerförbundet från hela Mellansverige fick sig en rejäl duvning i arbetsmiljöfrågor, när de möttes två dagar i Borlänge.

Många brister med personalliggare

Sedan första januari ska alla på ett bygge registrera sig i en personalliggare. Skatteverket kan göra oannonserade kontroller. Syftet är att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet. Den första tiden har inte branschen lyckats så bra och uppmanas nu av Skatteverket att ta sig i kragen.

Byggandet har ökat med 10 procent

Produktionen i Sverige har ökat med 4,5 procent på ett år från juli 2015 till juli 2016. Byggsektorn har ökat med hela 10 procent i juli. Statistiska centralbyråns produktionsindex över näringslivet avser att mäta produktionen av varor och tjänster inom den privata sektorn i Sverige varje månad. Statistiken bygger på underlag från industri-, tjänste- och byggproduktionsindex.
Läroböckerna på yrkesprogrammet på lågstadienivå. Foto: Tomas Nybeg

Läroböckerna på yrkesprogrammet på lågstadienivå

Kurser i ämnet svenska på yrkesprogrammen håller alldeles för låg nivå. Det menar Katrin Lilja Waltå, som undersökt läromedlen som används på yrkesprogrammen. Kraven i svenska är samma på de yrkesförberedande programmen som de högskoleförberedande programmen. Men i verkligheten skiljer det rejält.

Brist på hantverkare

Det råder brist på utbildade hantverkare runt om i landet. Säljare toppar listan över bristyrken men hantverkare kommer på andra plats. En undersökning som ManpowerGroups gjort visar att 36 procent av arbetsgivarna i Sverige har svårt att hitta rätt kompetens.

Elektrikerna stöttar den utökade norska strejken

Efter fyra veckors strejk bland offentliganställda kraftverkselektriker i Norge, så tar nu EL og IT-facket ut alla sina medlemmar på de aktuella företagen i strejk. Det svenska Elektrikerförbundet ger nu också sitt stöd till strejken. Striden i Norge rör sig om den vila kraftverksmontörerna behöver efter att ha varit i beredskap.
Karl-Petter Thorwaldsson inledde LO:s höstmöte med tal om hög tillväxt och låg arbetslöshet. Foto: Tomas Nyberg/Arkivbild

”Svensk löneutveckling är en succé”

När Karl-Petter Thorwaldsson inledde LO:s representantskaps höstmöte talade han om hög tillväxt och låg arbetslöshet i de flesta LO-förbund. Jag ser ingen anledning till att tillväxten ska minska. Då LO ser en framtida arbetskraftsbrist välkomnar organisationen regeringens satsningar på ökad yrkeskompetens.

LO kräver ordning och reda för medlemmarnas försäkringar

LO har begärt förhandling med Svenskt näringsliv om försäkringarna där LO kräver ordning och reda. – En del företag fuskar med inbetalning av premier vilket gör att medlemmar inte får de pengar de har rätt till, säger Torbjörn Johansson.
Foto: Diana Oldenburg

LO-förbunden samordnar sina avtalskrav

LO har i dag beslutat om att ställa gemensamma krav i avtalsrörelsen 2017. Samordningen innebär en låglönesatsning enligt en ny modell som träffar alla förbund. Beslutet på LO:s representantskap har föregåtts av många och långa diskussioner mellan de 14 förbundens avtalssekreterare.
Det är i första hand byggnadsinvesteringarna som lyfter i installationsmarknaden. Foto: Tomas Nyberg

Installationsbranschen går rekordbra

Det går väldigt bra för installationsbranschen. Under första halvåret ökade omsättningen hos installationsföretagen med 17 procent. Totalt omsattes 64,3 miljarder kronor första halvåret 2016. I sin konjunkturanalys säger Installationsföretagen att den kraftiga uppgången är ett resultat av att svensk ekonomi går fortsatt bra.
Foto: Leif Göbel

Wenngren samordnar för 6F inför avtalsrörelsen

Som Tudorkatten med nio liv dyker han upp igen. Elektrikernas tidigare förhandlingschef Ronny Wenngren. Inför avtalrörelsen 2017 har ordförandena i 6 F (Byggnads, SEKO, Fastighets, Målarna och Elektrikerna) anlitat Ronny för en funktion som samordnare mellan förbunden. Detta sker parallellt som han sitter kvar som domare i Arbetsdomstolen vilket kan bli mer av framöver.
Foto: Leif Göbel

Dags för ny elmässa i Kista

Den 19 och 20 oktober är det elmässa vid mässhallarna i Kista. Två dagar med elfrågor och elsäkerhet i centrum. Under dagarna blir det en rad seminarier. Bland annat om elolyckor, elsäkerhet och elinstallationsregler. Men också med före detta fotbollsspelare som Patrik Andersson. Det blir debatt om Rot och på onsdagen är det en halv dag bara om elsäkerhet.
Feature_Martin_Tondel-TN.jpg

”Nonchalant”

Det är ett nonchalant beteende. Läkarens agerande kan också vara skadligt för patienten. Det är inga elolyckor som är banala. Det säger Martin Tondel, som är läkare på arbets- och miljömedicin i Uppsala. Det är just Martin Tondel som skrivit de instruktioner som finns om elolyckor på www.internetmedicin.