2012-04-24

2012 års avtalsrörelse rullar på. De kvinnodominerade förbunden har inte riktigt kommit igång. Handels har varslat om strejk. Det ser ut att bli ytterligare en dålig avtalsrörelse för LO-kollektivet, möjligen halvhyfsad för Elektrikerna och andra, för LO förbunden relativt välavlönade. Men inte mer!
Självklart kan vi inte fortsätta låtsas att LO fattar ett enhälligt ”Samordningsbeslut” och så sticker industriförbunden iväg och gör upp om sitt s k Märke som statliga Medlingsinstitutet inofficiellt upphöjer till lag.

Svenskt Näringsliv jublar och dirigerar sina styrkor med Järnnäve. Arbetsgivarorganisationerna underordnar sig villigt i en så järnhård kollektivistisk anda att hårdföra Sovjetledare skulle gråta av avund. Arbetsgivarna är väl medvetna om vilka vinster de gör på löntagarnas bekostnad om de lyckas.
När ”Märket” väl etablerats är det näst intill omöjligt att få ut mer. Kanske någon tiondel ytterligare, men inte mer.

Enligt Medlingsinstitutet minskade reallönerna 2011, för första gången på 15 år. Det var tacken för förra avtalsrörelsen. Vi går nu mot kortare avtal vilket för med sig att viktiga branschspecifika frågor inte kan få utrymme i ”promillediskussionerna”. Fixar man lönerna – inom märket – är det nästan lönlöst att lösa andra frågor om facket inte är beredda att utplåna sig för att ”avräkna kostnaden”. För motparten, som vill försämra, spelar inte avtalsperioden någon roll alls.

Parallellt fortsätter kampanjerna under Svenskt Näringslivs dirigentpinne med att underminera fackets roll och riksomfattande kollektivavtal. Vi har t o m fått fenomenet Union Busting till Sverige utöver social dumpning. Detta samtidigt som arbetsgivarna helt ogenerat kräver att deras rätt att bestämma över arbetsvillkoren ska öka när det till exempel gäller lönesättning, anställningsformer och förläggning av arbetstiden. Den smått feodala arbetsledningsrätten ruckas det inte på. Mycket vill istället ha än mer.

De stora förlorarna med ett splittrat och impotent LO är de förbund som har de största problemen med medlemmarnas löner. Inte minst illa far ”kvinnoförbunden” som sitter fast i ett deltidsträsk som pressar ner lönenivåerna och omöjliggör en utjämning mot männen. Det är smått perverst att vi har en så omfattande arbetsmarknad där man år efter år accepterar så sönderstyckade tjänster. Vad ger det för signaler för unga som ska välja yrke? Vem vill satsa på en yrkesutbildning där man om man får jobb erbjuds 65 procent och 35 procent-tjänster?

Men är det en kraftfull kamp för att dränera detta lönenedpressarträsk som upptar LO? Samlar LO alla förbunden under fanorna för ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet efter prövning”? Vi orkar numera knappt vara överens om små kosmetiska ”jämställdhetspotter”.

Allianspartierna ser LOs oförmåga att solidariskt mobilisera facklig kamp och bett i avtalsrörelser. Därför kommer politiska idiotiförslag om att erbjuda unga 75% av ingångslönerna. De borgerliga småpartierna har ingen som helst skam kvar i kroppen. Varför stannar de vid ungdomar? Varför inte sänka lönerna för funktionshindrade eller utomnordiska invandrare? De har också svårt att få jobb! Med den jämförelsen ser man också tydligt vad de egentligen vill.

Den samlade fackföreningsrörelsen måste rasa mot dessa politiska attacker mot resterna av den svenska modellen och arbetsmarknadens parters rätt att fritt göra upp om löner och avtal.

Har du hört dessa partier, inklusive landets näringsministers parti (C), kräva att direktörerna ska minska sina bonusar, löner och pensionsavtal med 25 procent, för att stärka sina företags investeringssvilja eller soliditet?

Jag har själv suttit med finansminister Borg (M) och arbetsmarknadsminister Engström (M), med vår motpart EIO, i syfte att om möjligt hitta vägar att minska arbetslösheten, inte minst för ungdomar. Jag skulle snabbt dra mig ur detta om ansvariga ministrar samtidigt deklarerar att lönedumpning ska vara Sveriges vapen mot arbetslösheten.

”Enade vi stå – söndrade vi falla”. Klockar klämtar nu för LO. Kan man inte efter kongressen samla ihop sig igen och sjunga ”unisont” står vi inför stora problem.

Jag konstaterar att mina medlemmar inte tänker svälja fler sådana här avtalsrörelser där vi blir gisslan inom LO familjen. Facket vinner ingen respekt hos de unga om vi mesar omkring med halvkväden medan vi angrips av näringsliv och politik samtidigt som grundvalen – kollektivavtalen – utmanas av domstolar och EU.

”Arbetsgivarorganisationerna underordnar sig villigt i en så järnhård kollektivistisk anda att hårdföra Sovjetledare skulle gråta av avund.”

Jonas Wallin
Förbundsordförande SEF

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Ledare

”Det ska vara lika lätt och givet för en kvinna att bli elektriker som för en man”

LEDARE ”Det ska vara lika lätt och givet för en kvinna att bli elektriker som för en man. Och ingen bög ska behöva dra sig för att söka sig till yrket för att han tror att han inte kommer att vara accepterad på arbetsplatsen”, skriver Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

Jonas Wallin: Fotboll och val – mycket står på spel

LEDARE ”Jag tror att en av orsakerna till att vi sitter i den här soppan nu, att vi alla riskerar att förlora så mycket, är att frågorna som handlar om invandring har skapat så starka och upprörda känslor att vi knappt kan se hur politiken påverkar vår vardag längre”, skriver Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om

”Vi måste vända debatten, få den att handla om det som verkligen betyder något om våra liv. Om sådant som arbetsvillkor och säkerheten på våra arbetsplatser”, skriver Tidningen Elektrikern redaktör Anna Norling.

Jonas Wallin: ”Vi har antagit en ny strategi”

LEDARE ”Den svenska modellen är inte en samling värderingar som att äta sill vid högtider. Det handlar om konkreta frågor, inte minst ordning och reda på arbetsmarknaden. I dag hotas den ordningen”, skriver Jonas Wallin. För några veckor sedan avslutade vi vårt förbundsmöte.

Jonas Wallin: Det här är min oro

LEDARE ”Det här är saker jag är orolig för, och det är bara några. Listan på nödvändiga reformer vi behöver göra i det här landet är lång. Vi känner igen den allihop. Men ändå har vi slutat prata om de frågorna”, skriver Jonas Wallin.

Jonas Wallin: ”Vi stödjer de politiker som är bäst för våra medlemmar”

”Nu radar de borgerliga politikerna upp sig, hårt trängda av fyraprocentsspärren till riksdagen, och vill haverera vår svenska modell. En modell som Medlingsinstitutet bara för några veckor hyllade som unikt fredlig”, skriver Jonas Wallin. Snön vräker ned när jag funderar på denna ledare. Är på väg till Göteborg för att träffa medlemmar.

Jonas Wallin: ”Rör inte strejkrätten!”

Konflikten ska lösas på det sätt som svensk arbetsmarknad är menad att fungera: genom förhandlingar med tydliga spelregler inte genom att ändra spelreglerna, skriver förbundsordförande Jonas Wallin. Begränsa konflikträtten! Ja det är ett förslag vi är vana vid att höra.

Jonas Wallin: ”Metoo ger oss hopp om framtiden”

”Efter det öronbedövande skalv av kvinnors berättelser ur arbetslivet som vi nu fått ta del av, så vet vi att arbetsgivarna i stort har svikit det ansvaret. Och vi vet att vi har fått nog”, skriver Elektrikernas ordförande Jonas Wallin. Det har varit några känslosamma veckor.

Jonas Wallin: ”Dags att återreglera elmarknaden!”

LEDARE Avregleringen av elmarknaden har lett till farligare jobb, sämre elsäkerhet, högre elräkningar, lägre standard på elanläggningar och ett ökat hot mot samhällets strömförsörjning i händelse av kris, skriver Elektrikernas förbundsordförande Jonas Wallin. Det skulle bli valfrihet, men det blev fyra storföretag. Det skulle bli billigare, men blev högre vinster.

Solidaritet och medmänsklig värme är ett av våra främsta vapen!

LEDARE Det är som om Karl-Bertil Jonssons pappa i filmen som visas varje julafton fått oväntat många följare i dagens Sverige, skriver Elektrikernas ordförande Jonas Wallin. Att vilja andra väl är i dagens samhälle inte självklart något positivt.

Kan en diskrimineras – kan alla diskrimineras

LedareFörra veckan avbröt jag semesterlunken hemma i Nyköping för Prideparaden i Stockholm. Det var en fantastisk upplevelse av gemenskap och ljus i en värld där mörkerkrafterna är på frammarsch. För oss som förbund är det självklart att manifestera och markera för alla människors lika värde. Vi publicerade också en film som vi kallar Utfryst.
Foto: Tomas Nyberg

Välförtjänt näring till viktiga fighters

LedareNu är det snart som ljusast på året. Ingen som bor på de här breddgraderna kan undgå att känna magin i juninätterna, när varje kväll blir längre och längre, grillen kanske åker fram, och sommaren till sist är här. Den här årstiden ger välbehövlig näring till oss som kämpar hela året med de fackliga och politiska frågorna.

Sträck på er, medlemmar i Elektrikerförbundet!

LedareDet fackliga arbetet i vardagen kan vara slitsamt, och det kan vara otacksamt. Då är det viktigt att ta vara på segrarna, och känna stolthet över det arbetet vi genomfört tillsammans. Förra veckan kunde vi räkna till inte mindre än tre stora segrar. Den första är så klart installationsavtalet, som blev klart.

Brexit är ett krav på förändring

LedareJust nu, när detta skrivs, lämnar Storbritannien in sin ansökan om utträde ur EU Brexit. Samtidigt sitter en rad skribenter och tyckare på ledarsidor krönikor, och skriver om hur dåligt det är för demokratin, ekonomin och öppenheten.

Jonas Wallin: Svara Svartmålarna!

LEDAREI alla tider har vi lyssnat till kverulanter från högersidan. Direktörer och borgerliga politiker har trots att Sverige utvecklats på ett fantastiskt sätt alltid hittat något att gnälla över. Gnällhögern förnekar sig heller inte idag. Nu när vi står i en avtalsrörelse tecknar våra motparter en bild av Sveriges ekonomi och sin lönsamhet som rent katastrofal.