2012-04-13

Elsäkerhetsverket lägger ansvaret för dödsolyckan vid en transformatorstation i Koppom i Värmland i slutet av december i huvudsak på den förolyckade.
I sin utredning om dödsolyckan i Koppom i mellandagarna, menar Elsäkerhetsverkets utredare Peter Schallengruber att den förolyckade inte följt säkerhetsanvisningarna, inte gjort någon riskbedömning och brustit i att använda rätt arbetsmetod.

Dödsolyckan skedde i en transformatorstation vid Koppom utanför Arvika den 28 december 2011. Elsäkerhetsverket började en utredning omedelbart och den 2 april var utredningen klar.
I slutsatserna av utredningen säger utredaren att den förolyckade inte gjort någon riskbedömning och att han brustit i att använda rätt arbetsmetod.
– Vår bedömning är att han inte skulle gått in. Det finns andra metoder. Med sin utbildning sin kompetens har han inte utfört en riskbedömning. Han skulle aldrig ha öppnat skärman utan begärt en frånkoppling, säger Peter Schallengruper till Elektrikern.
Schallengruber menar dessutom att mannen skulle kunnat ställas til svars för olyckan om han överlevt.
Samtidigt konstateras i utredningen att arbetsgivaren inte har redovisat några instruktioner för arbetet.
Elsäkerhetsverket har heller inte efter tre månaders utredning kunnat konstatera om det verktyg som använts verkligen varit avsett för 24 kV. ”Det är oklart om verktyget är avsett för 24 kV och tångtransformatorn sluter inte helt vilket tyder på brister i verktygets funktion.”, skriver verket i utredningen. Varningstexterna på verktyget är enligt verket svårtydda. Frågan är om det är avsett för 600V eller 24 kV.
– Vi har begärt en förklaring från Relacom och förväntar oss en förklaring, men inte fått något svar, säger Schallegruber.
Han menar dock att själva verktyget inte varit avgörande för olyckan. Efter utredningen ska dock Elsäkerhetsverket göra en ny utredning om själva verktyget.
– Vi bedömer det inte som att verktyget det påverkar olyckan.
Arbetsmiljöverket ska nu göra sin utredning om olyckan. Den ansvarige har inte kunnat nås innan pressläggningen.

Per Eklund

 

LÄS OCKSÅ:
”Han jobbade efter instruktionerna”
Utredningen om olyckan dröjer
Elektriker omkom vid arbete i elskåp

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter
Thomas Sandgren. Foto Per Eklund

”Vi ogillar starkt avtalsshopping”

Elektrikerförbundet, Sef, har varslat om stridsåtgärder mot företaget Sector Alarm. Skälet är enligt Sef att företaget valt att omorganisera arbetet, så att de slipper ett avtal med Elektrikerförbundet. Istället blir det ett redan existerande avtal med Seko. På måndag väljer de att organisera en manifestation utanför företagets lokaler i Göteborg.

Elektrikerförbundet varslar om konflikt

Elektrikerförbundet varslar om stridsåtgärder vid SA BevakningAB/Sektor alarm service AB från den 8 januari. Orsaken är att moderbolaget Sektor Alarm har flyttat den verksamhet där medlemmar i Elektrikerförbundet arbetar från dotterbolaget SA Bevakning till moderbolaget Sektor Alarm service och därmed gäller inte Elektrikerförbundets avtal för dess medlemmar på arbetsplatsen.

Plan för smarta elnät är klar

Nyligen överlämnade Samordningsrådet för smarta elnät sitt slutbetänkande, där det finns förslag till nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030, till regeringen. Planen har en bred ansats, men innehåller också konkreta förslag som kan få effekt på kort sikt. Det handlar t.ex.

Personalliggare införs i byggbranschen

Riksdagen har beslutat att personalliggare ska införas på svenska byggarbetsplatser från 1 januari 2016. Syftet är att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen. Beslutet innebär att de som bedriver byggverksamhet ska anmäla till Skatteverket när de påbörjar byggverksamhet och de ska föra elektroniska personalliggare.

Antalet medlemmar har passerat 20 000 igen

Antalet medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet har ökat under hela hösten. Detta efter en konstant utförsbacke i tio år. Nu är det åter över 20 000 aktiva medlemmar. På tio år har antalet medlemmar i Elektrikerförbundet minskat med runt 5000 personer. I januari 2014 gick antalet under 20 000 medlemmar. Ända fram till juni fortsatte medlemssiffrorna att sjunka.
N_Peter_Andersson.jpg

Peter fick sparken för sitt fackliga arbete Nu går frågan till AD

Efter 25 år utan konflikter och fem år som klubbordförande fick Peter en chock. Företaget avskedade honom. Enligt honom och Elektrikerförbundet på grund av sitt fackliga arbete. Arbetsgivaren hävdar något annat. – De har bestämt sig. De vill inte lyssna, säger Peter. Nu stäms företaget inför Arbetsdomstolen. I Ale norr om Göteborg finns Ale Elförening.
Feature_549393.jpg

Nu är det sanktionsavgifter som gäller

  Sen i somras arbetar Arbetsmiljöverket lite annorlunda med sanktioner, när företagen inte sköter sig. Systemet med polisanmälningar och åtal finns kvar, men för många brott mot föreskrifter finns det nu ett helt regelverk för sanktionsavgifter.
Feature_551839.jpg

Eleverna har dålig kunskap om arbetsmiljön

  Elever som går ut yrkeslinjerna har fått en gammaldags syn på arbetsmiljöfrågorna. Det konstaterar några forskare som intervjuat elever vid tolv gymnasieskolor i Mellansverige.
Hjalte webb

Mattias årets fackliga hjälte

Mathias Westbrand-Emilsson från Hotell- och restaurangfacket fick pris som årets fackliga hjälte. Han har uppmärksammade problemet med att ungdomar utnyttjas som gratis arbetskraft genom att de tvingas provjobba gratis. Ett problem som många med Mathias råkat ut för.

Arbetet igång i Värtahamnen

Arbetet är i gång i tunnlarna vid Värtahamnen sen i tisdags. Arbetsmiljöverket kunde då godkänna de åtgärder som Fortum Värme gjort för att det skulle vara säkra utrymningsvägar.

Valarbetare fick blåslampepris

De som arbetat som valarbetare inom Elektrikerförbundet och 6F fick priset som Årets blåslampa. – Priset som Årets blåslampa ska gå till någon eller några som gjort det där lite extra. Många har gjort mycket bra under året men ingen har stuckit ut. Därför har vi tänkt i nya banor.

Nya medlemsavgifter

Centrala representantskapet, CR, inom Elektrikerförbundet har beslutat justera medlemsavgifterna. Den procentavgift på 1,9 procent, som det stora flertalet går efter är densamma som tidigare år. Samma gäller den kontrollavgift på 0,5 procent som berör de som jobbar på Installationsavtalet. För de fasta avgifterna har en justering uppåt skett på alla avgifter.

Antalet medlemmar har ökat hela hösten

Antalet medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet har ökat under hela hösten. Detta efter en konstant utförsbacke i tio år. På tio år har antalet medlemmar i Elektrikerförbundet minskat med runt 5000 personer. I januari 2014 gick antalet under 20 000 medlemmar. Ända fram till juni fortsatte medlemssiffrorna att sjunka. Därefter har antalet ökat varje månad.

Elektrikerna tar strid för avskedad ordförande

En klubbordförande på Ale Elförening utanför Göteborg har avskedats på grund av sin fackliga aktivitet. Nu tar Elektrikerförbundet strid för den fackligt aktive. Arbetsgivaren är stämd inför Arbetsdomstolen. I ett uttalande från centrala representantskapet, CR, ger man också sitt stöd till den avskedade.
Statsråden och riksdagsledamöterna bör inte ta stöd från oss för givet. Det sa Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin vid centrala representantskapet. Foto: Eric Salomonsson/Arkivbild

”Ta inte för givet att vi stöder regeringen”

  – Statsråden och riksdagsledamöterna bör inte ta stöd från oss för givet. Vi stödjer den politik som gagnar våra medlemmars intressen i samhället i och arbetslivet. Vi kommer inte att godta fortsatta nyliberala experiment eller underlåtenhet att tackla de frågor som berör landets löntagare.