2012-04-13

Byggnads varslade på fredagen om stridsåtgärder.
Om inget avtal träffas träder dessa i kraft onsdag den 25 april.


Formellt säger Byggnads upp kollektivavtalet för byggnadsplåtslageri, ventilationsarbeten, plåtbearbetning samt avtalet som rör VVS- och kylarbeten.
Främst handlar det om att få bort beordrandet av dygnetruntberedskap vilket Svenskt Näringsliv har satt stopp för på central nivå.

På sin hemsida skriver Byggnads också att de kräver att anställda ska slippa tvånget att jobba övertid och dessutom att lärlingar ska få högre lön.
Det varsel som lades på fredagen, den 13 april, berör omkring 1 200 medlemmar vid 14 företag, däribland företag som Bravida och YIT i olika län runt om i Sverige.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Brist på hantverkare

Det råder brist på utbildade hantverkare runt om i landet. Säljare toppar listan över bristyrken men hantverkare kommer på andra plats. En undersökning som ManpowerGroups gjort visar att 36 procent av arbetsgivarna i Sverige har svårt att hitta rätt kompetens.

Elektrikerna stöttar den utökade norska strejken

Efter fyra veckors strejk bland offentliganställda kraftverkselektriker i Norge, så tar nu EL og IT-facket ut alla sina medlemmar på de aktuella företagen i strejk. Det svenska Elektrikerförbundet ger nu också sitt stöd till strejken. Striden i Norge rör sig om den vila kraftverksmontörerna behöver efter att ha varit i beredskap.
Karl-Petter Thorwaldsson inledde LO:s höstmöte med tal om hög tillväxt och låg arbetslöshet. Foto: Tomas Nyberg/Arkivbild

”Svensk löneutveckling är en succé”

När Karl-Petter Thorwaldsson inledde LO:s representantskaps höstmöte talade han om hög tillväxt och låg arbetslöshet i de flesta LO-förbund. Jag ser ingen anledning till att tillväxten ska minska. Då LO ser en framtida arbetskraftsbrist välkomnar organisationen regeringens satsningar på ökad yrkeskompetens.

LO kräver ordning och reda för medlemmarnas försäkringar

LO har begärt förhandling med Svenskt näringsliv om försäkringarna där LO kräver ordning och reda. – En del företag fuskar med inbetalning av premier vilket gör att medlemmar inte får de pengar de har rätt till, säger Torbjörn Johansson.
Foto: Diana Oldenburg

LO-förbunden samordnar sina avtalskrav

LO har i dag beslutat om att ställa gemensamma krav i avtalsrörelsen 2017. Samordningen innebär en låglönesatsning enligt en ny modell som träffar alla förbund. Beslutet på LO:s representantskap har föregåtts av många och långa diskussioner mellan de 14 förbundens avtalssekreterare.
Det är i första hand byggnadsinvesteringarna som lyfter i installationsmarknaden. Foto: Tomas Nyberg

Installationsbranschen går rekordbra

Det går väldigt bra för installationsbranschen. Under första halvåret ökade omsättningen hos installationsföretagen med 17 procent. Totalt omsattes 64,3 miljarder kronor första halvåret 2016. I sin konjunkturanalys säger Installationsföretagen att den kraftiga uppgången är ett resultat av att svensk ekonomi går fortsatt bra.
Foto: Leif Göbel

Wenngren samordnar för 6F inför avtalsrörelsen

Som Tudorkatten med nio liv dyker han upp igen. Elektrikernas tidigare förhandlingschef Ronny Wenngren. Inför avtalrörelsen 2017 har ordförandena i 6 F (Byggnads, SEKO, Fastighets, Målarna och Elektrikerna) anlitat Ronny för en funktion som samordnare mellan förbunden. Detta sker parallellt som han sitter kvar som domare i Arbetsdomstolen vilket kan bli mer av framöver.
Foto: Leif Göbel

Dags för ny elmässa i Kista

Den 19 och 20 oktober är det elmässa vid mässhallarna i Kista. Två dagar med elfrågor och elsäkerhet i centrum. Under dagarna blir det en rad seminarier. Bland annat om elolyckor, elsäkerhet och elinstallationsregler. Men också med före detta fotbollsspelare som Patrik Andersson. Det blir debatt om Rot och på onsdagen är det en halv dag bara om elsäkerhet.
Feature_Martin_Tondel-TN.jpg

”Nonchalant”

Det är ett nonchalant beteende. Läkarens agerande kan också vara skadligt för patienten. Det är inga elolyckor som är banala. Det säger Martin Tondel, som är läkare på arbets- och miljömedicin i Uppsala. Det är just Martin Tondel som skrivit de instruktioner som finns om elolyckor på www.internetmedicin.

Akutchefen: ”Inte självklart att vi tar ett ekg”

Ansvariga vid Mora lasarett menar att det inte är en självklarhet att undersöka en person som drabbats av strömgenomgång med ”vanlig hushållsel”. Ingen vill heller kommentera den aktuella läkarens agerande. Nej, det är ingen självklarhet att akuten tar ett ekg om man fått en strömgenomgång. Det är personalens helhetsbedömning som får gälla.
Feature_Andreas_1.jpg

Läkaren: ”Hushållsel är inte farligt”

Du kan åka hem. Är det bara 230 volt. Hushållsel är inget farligt. Det beskedet fick 22-åriga elektrikern Andreas Lindqvist av läkaren när han besökte akuten i Mora efter att han drabbats av en strömgenomgång. Jag blev så irriterad och visste knappt vad jag skulle säga så jag gick, säger Andreas. För några veckor sedan var Andreas på jobb i skogen utanför Leksand.
Foto: Sven Höckert

”Vad hade hänt om Leif inte hade kunskap” ”Se till att entreprenören kan första hjälpen”

Det är viktigt att entreprenörer som jobbar med våra montörer har utbildning i första hjälpen. Det säger Sven Höckert i Elektrikerförbundet.
Foto: Knut Viggen

Fortsatt strejk för norska kraftmontörer

502 medlemmar av den norska EL og IT-facket är i strejk efter att förhandlingen med arbetsgivarna i KS Bedrift bröt samman den 23 september. Tvisten handlar främst om ledigheter för beredskapsvakter i energisektorn. 1 juli 2015 antog den borgerliga regeringen i Norge en ny arbetsmiljölag som minskade antalet vilodagar från en dag per femte vaktdag till en dag per sjunde vaktdag.
Niklas Enström Foto: Tomas Nyberg

Elektrikernas Niklas Enström: ”Det var ett uppvaknande för mig”

Det fick mig att första vad det gäller. Ett enskilt fall som berörde mig jättemycket. Det skulle aldrig kunna hända i Sverige. Sydkorea följer inte de mänskliga rättigheterna. Det säger Niklas Enström, som jobbar med internationella frågor för Elektrikerförbundet och som nyligen mötte en facklig företrädare i ett sydkoreanskt fängelse.
Feature_LG_Visby_1_Kenth_och_Jakob_Bravida_Visby_civil.JPG

Gott om jobb på Gotland – Elektriker tar tempen på Gotland

Gotlands befolkning idag på 57 000 är nästan lika många som för 100 år sedan. Det har aldrig riktigt lyft med fler bofasta. Men under turistsäsong exploderar befolkningen. Ön besöks av två miljoner årligen kopplat till landskapet, historien och att man brukar vara i topp i solligan. Utöver gotlänningarnas bostäder finns över 8 000 som ägs av fritidsboende.