TEMA-AVTAL-2013
Så gick det 2013

Avtal 2016 Det nuvarande kraftavtalet undertecknades den 10 april 2013 för att gälla i tre år. Det gav då total 6,8 procents löneökningar under de tre åren. En annan viktig fråga som då löstes var att parterna kom överens ett regelverk för att hantera arbetsmiljöfrågor.

Jonas Arvidsson och Bertil Ryss på Dala Energi framträdde i Elektrikern före avtalsförhandlingarna och menade då att det var ganska självklara krav från facken. Så här efteråt tycker de att kraven om tre procent per år föll ganska platt. Förväntningarna och stridsviljan för mer pengar fanns ute arbetsplatsen, säger de. Foto: Tomas Nyberg
Hade hoppats på mer pengar

  Tummen upp för arbetsmiljöreglerna, dåligt att det inte blev mer i pengar och dåligt att man inte löst frågan om övertid vid beredskap. Det var en ganska enig syn när kraftelektriker från Mellansverige träffades för att gå igenom nya kraftavtalet. Jag är missnöjd med lönenivån, inte alls nöjd med 6,8 procent.

”Nu borstar vi av oss och går vidare”

Under måndagen blev installationsavtalet klart. Sef och Eio kom överens om ett treårigt avtal på nivån 6,8 procent. På sluttampen kom flera frågor in som gjorde att delegationen ändrade sitt nej till ett ja. Urban Pettersson som är ansvarig för Installationsavtalet är nöjd över utfallet. Nu borstar vi av oss och går vidare.

Avtalet är klart

Elektrikerförbundet och motparten Eio sade båda på måndagsaftonen ja till medlarnas bud om installationsavtal. Överenskommelsen, som än så länge är preliminärt, är treårigt och bygger på märket 6,8 procent. Det väntas fastställas när Svenska Elektrikerförbundets styrelse sammanträder den 23 maj då avtalet finns med på dagordningen.

Förhandlingar och medling i gång

Nu har parterna satt sig för de första förhandlingarna om installationsavtalet. I tisdags möttes parterna för den första sittningen efter att kravlistorna bytts två veckor tidigare. Samtidigt har parterna också träffat medlarna en första gång efter att Elektrikerförbundet lagt ett varsel om strejk för att bibehålla nuvarande inkasseringsavtal.

Installationsavtalet näst bäst

Elektrikernas installationsavtal gav mest i kronor och ören på LO-sidan i den gångna avtalsrörelsen. Bara lärarnas nyligen ingångna avtal gav mer i kronor.   De flesta avtal på svensk arbetsmarknad slutade på 2,6 procent under årets förhandlingar. Totalt är det fråga om 450 avtal som slutits.

Nytt Larm och Säkerhetsavtal klart

Ett nytt Larm och Säkerhetsavtal är klart. Under kvällen den 15 november träffades överenskommelsen och nu på morgonen den 16 november har parterna undertecknat avtalet. Avtalet som gäller fram till och med den 31 mars 2013, är preliminärt tills förbundsstyrelsen godkänt överenskommelsen.

Wenngren tror på samordning

Avtalsrörelsen har knappt kallnat innan det är dags för en ny avtalsrörelse. Inom Elektrikerförbundet har just motionstiden om avtalsfrågorna avslutats. Ronny Wenngren är förhandlingschef. Hur många avtalsmotioner har ni fått in? Vi har fått in 344 motioner som behandlar installationsavtalet och 44 som berör kraftavtalet. Bakom vissa motioner står det över hundra personer.

TEMA-AVTAL-2012
Klart med serviceavtalet

På måndagskvällen nådde Svenska Elektrikerförbundet ett nytt avtal för medlemmarna som går på serviceavtalet.   Avtalet, som träffades Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening, TGA, löper på 13 månader från och med 1 september i år och fram till och med utgången av september nästa år. Lönerna höjs med 2,8 procent och alla är garanteratd 350 kronor mer mer månad.

Parterna överens om nytt installationsavtal

Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Eio blev på tisdagskvällen överens om ett ettårigt avtal på 2,6 procent. Vi är inte stolta över innehållet men det är en följd av förhållanden utanför förbundet, säger Ronny Wenngren, Elektrikernas förhandlingschef. Avtalet löper över ett år från 1 april. Löneökningarna blir på 2,6 procent.

”Övertidsreglerna var viktigast att lösa”

Vi drev på för att vara färdiga tidigt. Det är första gången på 2000-talet som vi är klara innan avtalet har gått ut. Det har varit en bra anda med konstruktiva förhandlingar. För oss blev det något bättre löneökningar än industrin, säger Ulf Carlsson, ansvarig för kraftverksavtalet inom Elektrikerförbundet.

”Förskjuten tid var viktigast”

Det var överenskommelsen om förskjuten tid som var den viktigaste frågan vi kunde lösa. Det säger Ulrika Egerlid Schotte, vd i Energiföretagens arbetsgivarförening Efa. Hon säger att arbetsgivarna försökt lösa frågan om förskjuten tid i tidigare förhandlingar men misslyckats. Nu är hon nöjd över att parterna kunnat nå en uppgörelse.

Nytt kraftverksavtal klart

Under fredagseftermiddagen blev det klart med ett nytt kraftverksavtal mellan Elektrikerna och arbetsgivarna Efa. Avtalet ger en löneökning med i genomsnitt 2,8 procent från 1 april. Alla garanteras 373 kronor per månad. Det här innebär reallöneökningar för alla. Helt i nivå med Byggnads avtal.

”Låt oss därför ägna oss åt våra egna förhandlingar”

  Jag har under den senaste veckan träffat flera hundra medlemmar och flera företagsledare. De är förundrade över utvecklingen av denna avtalsrörelse, säger Ronny Wenngren, förhandlingsansvarig i Elektrikerna.

Förtroendevalda på kurs i Skellefteå

  17 förtroendevalda på mindre företag i Kiruna, Gällivare, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå, har under tre dagar genomgått utbildning i Installationsavtalet och arbetsrätt på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

Så gick det förra avtalsrörelsen

För två år sedan var det nära konflikt, när Elektrikerna fick sina avtal. Totalt gav det avtalet 1,1 procent för 2010 och 2,54 procent under 2011. Dessutom förändringar i de sociala villkoren. Elektrikerna var ganska nöjda, arbetsgivarna kritiska. Avtalsrörelsen 2010 var en effekt av finanskrisen ett drygt år tidigare. Det hade varit ett svart år, med permitteringar och förluster.

”Bra avtal av Byggnads”

Jag tycker Byggnads har gjort ett bra avtal. Nu gäller det att få parterna stå för hur bra det är. Det innehåller så mycket. Det säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin, några dagar efter att parterna sagt ja till medlarbudet. Samtidigt som Elektrikerförbundets förhandlingar fortfarande är olösta, så skrev Byggnads på ett nytt avtal.

Sekoavtal klart för väg och järnväg

I början av mars gjorde Seko och Sveriges Byggindustrier upp om ett nytt avtal för 13 000 Sekomedlemmar som i första hand arbetar med väg och järnväg.   Avtalet löper på 13 månader och ger en löneökning på 2,8 procent. Det innebär 774 kronor i höjning av månadslönen. I avtalet har man också kommit överens om förändringar i anställningsformen.

Den arga elektrikern vill ha jämnare löner

Avtalet går snart ut och ett nytt ska till. Det hettar till. Det är väl ganska naturligt, avtalsförhandlingar är en kamp mellan arbete och kapital. Runt om i landet åker ombudsmän och förtroendevalda ut på alla de viktiga arbetsplatserna för att informera sig själva om stridsviljan bland medlemmarna, och också informera om Elektrikerförbundets krav och om vad arbetsgivarna vill.

Larmavtalet kan bli branschavtal

Det finns ett intresse både från arbetsgivare och fack av att få till stånd ett branschavtal för larm- och säkerhet. Detta sen Niscayah anslutit sig till Almega.   Sen 2001 har det funnits ett företagsavtal mellan Elektrikerna och Niscaya för deras anställda. Det avtalet har dessutom andra företag anslut sig till. Men det har inte funnits något branschavtal.

Nytt inslag i avtalsrörelsen

Filmen är till för att upplysa om vad som skulle hända om Eio och Svenskt Näringsliv fick igenom sina tankar om hur man formar avtalsdumpning. Det säger Pär Abrahamsson, hisselektriker och klubbordförande på Otis i Stockholm. Han är också producent för en lite annorlunda film om avtalsfrågorna. Nu ligger en trailer ute på Youtube.

Debatt Avtalsrörelsen 2012: Vi kräver minst 860 kronor mer

Mer solidaritet mellan de olika facken. Det menar representatenter från 6F-facken i Värmland, måste till i avtalsrörelsen. Debattinlägget är skrivet av Mikael Ericsson Fastighets, Kent Larsson Målarna, Stanley Nilsson Elektrikerna, Richard Nilsson Transport, Leif Haraldsson Byggnads, Per Lawén Elektrikerna och Anders Johansson SEKO. Vi går in i en ny avtalsrörelse.

”En del av kraven är provocerande”

Vi behöver ett avtal som sätter människans behov i centrum och inte vinsten. Det säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren inför avtalsförhandlingarna. Vad har varit er utgångspunkt när ni formulerat avtalskraven? Utgångspunkten har varit alla de avtalsmotioner våra medlemmar sänt in samt LO samordningen.

”3,5 procent-krav bekymrar oss”

Det finns otidsenliga bestämmelser i dagens avtal. Det säger EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg-Kahn inför avtalsförhandlingarna. Vad är utgångspunkten när ni formulerat avtalskraven? Vår målsättning är ett modernt kollektivavtal för en modern elteknik-bransch. Installationsavtalet stammar från 1900-talets början och yrkesutbildningsavtalet kom till 1945.

Elektrikernas avtalsförslag

Enligt Svenska Elektrikerförbundet är grundförutsättningen för en positiv utveckling av el-branschen att den kan erbjuda de anställda trygghet i arbetslivet. Arbetstagarna måste ha möjlighet att förena arbete och familjeliv samt i övrigt arbeta under trygga förhållanden. Rätt att bestämma om övertidsarbete.

EIO:s avtalsförslag

Kort avtalsperiod. Löneökningar i nivå med industriavtalet. Bestämmelserna om kompletterande sjuklöneförmån utmönstras. Fullfölj avräkningen från 2007 års avtal med anledning av de förbättrade pensionsförmånerna. Avtalet om kontrollavgifter sägs upp. Inför möjlighet att anställa lärlingar för begränsad tid.

Vad har du för förhoppningar inför avtals-rörelsen 2012?

Daniel Hermansson, Skyddsombud, Vallacom AB i Linköping Jag hoppas och förutsätter rimliga löneökningar på minst 3 procent och en dags utökad arbetstidsförkortning. Jag är anställd som svagströmselektriker och vi ligger betydligt lägre i lön än starkströmmarna på firman och det skulle jag vilja att det jämnas ut.